Sắc lệnh 73/SL Về việc định những tội đạo biệt, lừa đảo, biển thủ và thiên thu

Số, ký hiệu 73/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 17/08/1947
Ngày hiệu lực 17/08/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 73/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 73-SL NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 1947

Chiểu sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945 tạm giữ các luật lệ hiện hành;

Chiểu các bộ Hình luật hiện thi hành tại Bắc, Trung và Nam bộ;

Chiểu sắc lệnh số 13 ngày 24-1-1946 tổ chức các toà án và các ngạch thẩm phán;

Chiểu sắc lệnh số 51 ngày 17-4-1946 ấn định thẩm quyền các toà án;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thảo luận và sau khi hỏi ý kiến Ban Thường trực Quốc hội;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Các tội đạo thiết, lừa đảo, biển thủ và thiện thủ, định trong các bộ Hình luật hiện hành, nếu tang vật không đáng giá quá một trăm đồng (100đ00) và nếu không có trường hợp tăng tội lên trọng tội, thì sẽ coi như tội vi cảnh thuộc thẩm quyền Toà án sơ xét xử.

Tuy nhiên, trong trường hợp bị can tái phạm, vẫn phải theo luật lệ riêng qui định việc tái phạm.

Điều 2

Các khoản luật lệ trái với sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều 3

ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp chịu uỷ nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/07/1947
Hiệu lực:
26/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/08/1947
Hiệu lực:
08/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/08/1947
Hiệu lực:
08/05/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/08/1947
Hiệu lực:
17/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/08/1947
Hiệu lực:
23/08/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ