Sắc lệnh 74/SL `Về việc chỉ định ông Nguyễn Niên làm Phó tư lệnh Liên khu năm

Số, ký hiệu 74/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 10/01/1952
Ngày hiệu lực 10/01/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q012-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 74/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 1952

 

 

 

 

 

 

 

 

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 74/SL NGÀY 10 THÁNG 1 NĂM 1952

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63-SL ngày 22-11-1945 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương;

CHiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19-12-1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay chỉ định ông Nguyễn Niên, Phó Tư lệnh Liên khu5 làm Uỷ viên quân sự UBKCHC miền Nam Trung bộ, thay ông Nguyễn Thế Lâm đi nhận công tác.

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
05/12/1951
Hiệu lực:
05/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/12/1951
Hiệu lực:
10/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/12/1951
Hiệu lực:
10/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/12/1951
Hiệu lực:
25/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ