Sắc lệnh 76/SL Về việc sửa đổi Sắc lệnh số 198-SL ngày 13-6-1948 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi các đơn vị kháng chiến hành chính

Số, ký hiệu 76/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 01/07/1949
Ngày hiệu lực 01/07/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 7/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 76 NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 1949

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 63 ngày 22-11-1945 tổ chức chính quyền nhân dân và uỷ ban hành chính các cấp, cùng những sắc lệnh về sau sửa đổi và bổ khuyết;

Chiểu sắc lệnh số 198-SL ngày 13-6-1948 ấn định thủ tục thiết lập hoặc sửa đổi các đơn vị kháng chiến hành chính các cấp;

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19-11-1948 tổ chức chính quyền nhân dân trong thời kỳ kháng chiến;

Xét tình thế hiện thời;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều I

Điều 2 sắc lệnh số 198-SL ngày 13-6-1948 nay bãi bỏ và thay bằng điều 2 mới như sau :

"Điều 2 mới : - Sự thiết lập những đơn vị kháng chiến hành chính từ tỉnh đến huyện, hoặc sửa đổi địa giới những đơn vị ấy, do nghị định Liên Bộ Nội vụ - Quốc phòng ấn định chiểu đề nghị của UBKCHC Liên khu.

Quyền này uỷ cho UBKCHC Liên khu trong trường hợp liên lạc khó khăn định ở điều 89 sắc lệnh số 254-SL ngày 19-11-1948."

Điều II

Những điều khoản, thể lệ trái với sắc lệnh này đều tạm hoãn thi hành.

Điều III

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
11/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ