Sắc lệnh 77 Về việc quy định việc thiết quân luật

Số, ký hiệu 77
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 29/05/1946
Ngày hiệu lực 13/06/1946
Ngày đăng công báo 08/06/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 23/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 77
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1946

SẮC LỆNH

Về quy định việc thiết quân luật

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét tình thế hiện thời;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Khi nào tình thế nghiêm trọng mà có thể phát sinh ra cuộc ngoại xâm hay cuộc nổi loại to thì sẽ thiết quân luật.

Chỉ có Chủ tịch Chính phủ dân chủ cộng hoà mới có quyền ký sắc lệnh thiết quân luật và định những nơi sẽ thiết quân luật.

Điều thứ 2

Khi thiết quân luật ở mỗi tỉnh nào thì bao nhiêu quyền hành chính trong tỉnh giao cả cho viên chỉ huy quân đội. Việc xử những sự phạm pháp về khinh tội hay trong tội sẽ giao toà án quân sự. Tuy vậy Toà án quân sự có thể tuỳ tiện để Toà án chuyên môn xử những việc thường.

Các nhà chức trách về quân đội có quyền khám nhà dân chúng bất cứ ngày đêm, trục xuất những người nguy hiểm cho trật tự chung, tịch thu khí giới và cấm hội họp.

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Nội vụ sẽ ra nghị định chung để định rõ chi tiết việc cộng tác giữa quân đội và Uỷ ban hành chính.

Điều thứ 3

Khi nào tình thế ở một xã hay một thành phố, huyện lỵ, phủ lỵ, châu lỵ trở nên nguy hiểm cho trật tự chung và sự an toàn của dân chúng thì có thể ra lệnh giới nghiêm.

Muốn ra lệnh giới nghiêm thì chủ tịch Uỷ ban phủ, huyện, châu, thành phố, thị xã hoặc xã phải ra lệnh viết và dùng mọi cách để báo cáo cho công chúng biết ngay.

Điều thứ 4

Lệnh giới nghiêm chỉ có mục đích bảo vệ trật tự ngoài đường để những sự phạm pháp như trộm cướp khỏi xảy ra. Quyền công dân luôn được hoàn toàn tôn trọng.

Điều thứ 5

Lệnh thiết quân luật và lệnh giới nghiêm bao giờ cũng phải nói rõ sẽ thi hành trong bao nhiêu lâu. Tuy vậy lệnh giới nghiêm chỉ có hiệu lực trong 24 giờ là cùng.

Điều thứ 6

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Tư pháp phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
29/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ