Sắc lệnh 77C Về việc thiết lập một toà án quân sự tại Phan Thiết

Số, ký hiệu 77C
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 28/12/1945
Ngày hiệu lực 28/12/1945
Ngày đăng công báo 12/01/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 77C
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 1945

SẮC LỆNH

Về thiết lập một số Tòa án quân sự tại Phan Thiết của Chủ tịch chính phủ lâm thời số 77-C ngày 28 tháng 12 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu chi điện tín số 34 TP của Uỷ ban nhân dân Bình Thuận yêu cầu Chính phủ lập một toà án quân sự tại Phan Thiết theo quy tắc định trong Sắc lệnh ngày 13-9-1945.

Chiểu chi điện tín 147 của Tư pháp Trung bộ cho biết đã đồng ý với Uỷ ban nhân dân Bình Thuận.

Chiểu chi Sắc lệnh ngày 13-9-1945 thiết lập các toà án quân sự và Sắc lệnh ngày 29-9-1945 đặt một Toà án quân sự tại Nha Trang.

Chiểu chi tình thế đặc biệt tại phía Nam Trung bộ.

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã bàn luận ngày 21-12-1945.

RA SẮC LỆNH:

Điều I: Đặt thêm một Toà án quân sự tại Phan Thiết theo đúng quy tắc ấn định trong Sắc lệnh ngày 13-9-1945.

Điều II: Địa phương thẩm quyền của Toà án quân sự Quảng Ngãi, Nha Trang, Phan Thiết sẽ do nghị định của Uỷ ban nhân dân Trung bộ ấn định, sau khi hỏi ý kiến các ông Chánh nhất và Chưởng lý Toà Thượng thẩm Thuận Hoá.

Điều III: Những Sắc lệnh trái với sắc lệnh này đều huỷ bỏ.

Điều IV: Các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân Trung bộ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/12/1945
Hiệu lực:
01/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/12/1945
Hiệu lực:
01/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/12/1945
Hiệu lực:
18/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/12/1945
Hiệu lực:
05/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ