Sắc lệnh 78 Về việc ấn định giảm địa tô 25% mức địa tô trước 19-08-1945

Số, ký hiệu 78
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/07/1949
Ngày hiệu lực 14/07/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q008-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 78/SL NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 1949

 

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

Ra sắc lệnh:

Điều 1

Mức địa tô nay ấn định là địa tô trước ngày 19 tháng 8 năm 1945, giảm hai mươi nhăm phần trăm (25%).

Điều 2

Một Hội đồng giảm tô sẽ thành lập tại mỗi tỉnh để xét những việc khiếu nại về việc giảm tô.

Quyết nghị của Hội đồng này có giá trị chấp hành của một bản án chung thẩm.

Điều 3

Trong những trường hợp đặc biệt, nếu mức giảm tô ấn định trong điều 1 xét quá nặng hoặc quá nhẹ, Hội đồng giảm tô sẽ tuỳ nghi châm chước.

Điều 4

Một nghị định Liên Bộ Nội vụ - Tư pháp - Canh nông sẽ ấn định chi tiết thi hành sắc lệnh này.

Điều 5

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Bộ Canh nông chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ