Sắc lệnh 78 Về việc ấn định thuế biểu thuế điền thổ ở Trung Bộ

Số, ký hiệu 78
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 29/05/1946
Ngày hiệu lực 13/06/1946
Ngày đăng công báo 08/06/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 23/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 78
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1946

SẮC LỆNH

Về việc ấn đinh thuế biểu thuế điền thổ oqr trung bộ

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu thể lệ hiện hành về thuế điền thổ ở Trung Bộ Việt Nam,

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

Sau khi Ban thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp.

RA SẮC LỆNH :

Điều thứ nhất

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1946 các thuế biểu về thuế điền thổ ấn định như sau này cho toàn hạt Trung bộ cả người Việt Nam lẵn người ngoại quốc :

1- Ruộng và đất có hướng thuỷ lợi nông giang (rizière et terrain irrigués par gravité à l—aide des travaux du Service de l—hydrauliqua agricole).

Hạng nhất 1 mẫu ta (4979 th.vuông 25) 1 năm 20đ00

Hạng nhì 1 mẫu ta (4979 th.vuông 25) 1 năm 18.00

Hạng ba 1mẫu ta (4979 th.vuông 25) 1 năm 16.00

2- Ruộng thường :

Hạng nhất 1mẫu ta (4979 th.vuông 25) 1 năm 13.00

Hạng nhì 1 mẫu ta (4979 th.vuông 25) 1 năm 10.00

Hạng ba 1 mẫu ta (4979 th.vuông 25) 1 năm 7.00

Hạng tư 1 mẫu ta (4979 th.vuông 25) 1 năm 4.00

3- Đất thường

Hạng nhất 1mẫu ta (4979 th.vuông 25) 1 năm 13.00

Hạng nhì 1 mẫu ta (4979 th.vuông 25) 1 năm 10.00

Hạng ba 1 mẫu ta (4979 th.vuông 25) 1 năm 6.00

Hạng tư 1mẫu ta (4979 th.vuông 25) 1 năm 4.00

Hạng năm 1mẫu ta (4979 th.vuông 25) 1 năm 2.00

Hạng sáu 1mẫu ta (4979 th.vuông 25) 1 năm 1.00

Hạng bảy 1 mẫu ta (4979 th.vuông 25) 1 năm 0.20

Nếu ruộng đất tính diện tích bằng mẫu tây (10.000 thước vuông thuế biểu kê trên sẽ nhân lên 2 lần.

Điều thứ hai

Cách thức phân hạng làm tờ khai, tờ tụng v.v... tạm thời, cứ theo như thể lệ hiện hành.

Điều thứ ba

Ông Bộ trưởng Bộ Tài chánh và ông Chủ tịch Uỷ ban hành chánh Trung bộ chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
29/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/05/1946
Hiệu lực:
14/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ