Sắc lệnh 78/SL Về việc sửa đổi Điều 3, Sắc lệnh số 77-SL ngày 22-5-1950 ban hành quy chế công nhân giúp việc Chính phủ

Số, ký hiệu 78/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/01/1952
Ngày hiệu lực 15/01/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 1/1952;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 78/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1952

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 78/SL NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 1952

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 77-SL ngày 22-5-1950 ban hành quy chế công nhân giúp việc Chính phủ;

Chiểu tờ trình của Bộ trưởng Bộ Lao động;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Điều 3, chương I Sắc lệnh số 77-SL ngày 22 tháng 5 năm 1950 nay sửa đổi như sau:

"Điều 3 mới- Việc xếp ngạch bậc trong thang lương chung cho công nhân làm việc cho Chính phủ, sẽ theo những tiêu chuẩn do nghị định của Bộ trưởng Bộ Lao động ấn định, căn cứ vào ý kiến của Công đoàn và trình độ chuyên môn cùng tinh thần trách nhiệm.

Điều 2

Bộ trưởng Bộ Lao động chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
10/12/1951
Hiệu lực:
10/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/12/1951
Hiệu lực:
10/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/12/1951
Hiệu lực:
25/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/01/1952
Hiệu lực:
10/01/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1952
Hiệu lực:
15/01/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ