Sắc lệnh 79/SL Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc giữ chức Phó giám đốc Nha công an

Số, ký hiệu 79/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 15/01/1952
Ngày hiệu lực 15/01/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q012-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 79/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 1952

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 79/SL NGÀY 15 THÁNG 1 NĂM 1952

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 58 ngày 3-5-1946 tổ chức bộ Nội vụ;

Chiểu sắc lệnh số 23 ngày 12-12-1946 thành Lập Nha Công an;

Chiểu sắc lệnh số 7-SL ngày 20-1-1950 tổ chức văn phòng các Bộ, các cơ quan trực thuộc các Bộ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ được Hội đồng Chính phủ thông qua;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Ngọc, nguyên Trưởng Ty Chính trị Nha Công an, giữ chức Phó Giám đốc Nha Công an.

Điều 2- Bộ trưởng Bộ Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
10/12/1951
Hiệu lực:
10/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/12/1951
Hiệu lực:
25/12/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/01/1952
Hiệu lực:
10/01/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1952
Hiệu lực:
15/01/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ