Sắc lệnh 79/SL Về việc áp dụng cho các ngoại kiều chế độ thuế trực thu của Sắc lệnh số 49-SL ngày 18-6-1949

Số, ký hiệu 79/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 14/07/1949
Ngày hiệu lực 14/07/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 7/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 79/SL NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 1949

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét bộ luật thuế trực thu Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

Ra sắc lệnh:

Điều 1

Tạm thời và cho đến khi có lệnh mới, chế độ thuế trực thu áp dụng cho các ngoại kiều là chế độ quy định trong bộ luật đính theo Sắc lệnh số 49-SL ngày 18-6-1949.

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
11/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/06/1949
Hiệu lực:
18/06/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/07/1949
Hiệu lực:
14/07/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ