Sắc lệnh 8/SL Về việc định việc hoá giá những loại hàng cần thiết cho đời sống nhân dân và công cuộc kháng chiến

Số, ký hiệu 8/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/02/1949
Ngày hiệu lực 12/03/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ 8/SL NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sự cần thiết hiện thời;

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, sau khi Ban thường trực Quốc hội đã thoả thuận;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1: Nay cấm không được bán những loại hàng cần thiết cho đời sống nhân dân và công cuộc kháng chiến quá một giá tối đa do Chính phủ ấn định.

Điều 2: Một nghị định của Bộ trưởng Bộ Kinh tế sẽ ấn định những loại hàng cần hoá giá và những thủ tục định giá tối đa và kiểm soát hoá giá.

Điều 3: Những việc phạm pháp đối với sắc lệnh này và những nghị định thi hành sẽ bị phạt:

1- Một số tiền phạt ít nhật là gấp đôi số hàng hoá trái phép.

2- Từ 3 tháng đến 5 năm tù, hoặc một trong hai thứ trừng phạt ấy.

Điều 4: Các ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                                                                               Hồ Chí Minh

                                                                                                         (Đã ký)

 

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ