Sắc lệnh 8-SL Về việc cử một số vị vào ủy ban tản cư và di cư

Số, ký hiệu 8-SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 22/01/1947
Ngày hiệu lực 06/02/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1947;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 8-SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 1947

 

 

 

 

SẮC LỆNH

Số 8 ngày 22 tháng 1 năm 1947

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ

Chiểu sắc lệnh số 5 SL ngày 31-12-46, tổ chức các Uỷ ban tản cư và di cư,

Chiểu đề nghị của bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Kinh tế, Bộ Canh nông,

Bộ y tế, Bộ Tài chính và Bộ quốc gia Giáo dục,

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay cử các vị sau này vào Uỷ ban tản cư và di cư:

- Ông Bùi Bàng Đoàn Chủ tịch

- Ông Nguyễn Văn Tố Phó Chủ tịch

- Ông Phan Anh Thư ký

- Ông Nguyễn Xiển Đại diện Bộ Nội vụ

- Ông Lê Trần Đức Kinh tế

- Ông Hoàng Văn Đức Canh nông

- Ông Nguyễn Viên Hải Y tế

- Ông Trần Văn Phú Tài chính

- Ông Đào Duy Kỳ Quốc gia Giáo dục

- Ông Dương Đức Hiệp Lao động

- Ông Hoàng Đắc Thuỷ Quốc phòng

Điều 2

Các Bộ Nội vụ, Kinh tế, Canh nông, Y tế. Tài chính, Quốc gia Giáo dục, chiểu nghị thi hành.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/12/1946
Hiệu lực:
10/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/12/1946
Hiệu lực:
12/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/12/1946
Hiệu lực:
12/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1946
Hiệu lực:
15/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/01/1947
Hiệu lực:
21/01/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ