Sắc lệnh 81 Cử những nhân viên sung vào Phái đoàn Việt Nam sang Ba Lê

Số, ký hiệu 81
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 29/05/1946
Ngày hiệu lực 13/06/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 23/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC
Số: 81
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1946

 

SẮC LỆNH

Số 81 ngày 29 tháng 5 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Ngoại giao;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả thuận;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nay cử những vị sau này vào phái đoàn Việt Nam sang Ba Lê:

Đoàn trưởng: ông Nguyễn Tường Tam

Phó đoàn trưởng: ông Phạm Văn Đồng

Thuyết trình: ông Phan Anh

Phát viên: Hoàng Minh Giám

- Đặng Phúc Thông

- Dương Bạch Mai

- Huỳnh Thiên Lộc

- Nguyễn Văn Huyên

- Trịnh Văn Bình

- Tạ Quang Bửu

- Bửu Hợi

Cố vấn Phạm Khắc Hoè

- Hoàng Văn Duc

- Nguyễn Văn Tính

- Nguyễn Đệ

- Hồ Đắc Liên

- Nguyễn Văn Luyện

Điều thứ hai

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chiểu Sắc lệnh thi hành./.

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch nước

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ