Sắc lệnh 81 Về việc chi thu của các ngân sách trong năm 1946

Số, ký hiệu 81
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 31/12/1945
Ngày hiệu lực 15/01/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 2/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ liên hiệp
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 81
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1945

SẮC LỆNH

Số 81 ngày 31 tháng 12 năm 1945

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét rằng vì lẽ ngày triệu tập Quốc hội hoãn lại, dự án các ngân sách trong toàn nước Việt Nam không thể đệ trình duyệt y trước ngày 31 tháng 12 năm 1945 và chế độ thuế khoá mới cũng chưa ấn định được;

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất: Trong khi chờ đợi các ngân sách năm 1946 trong toàn nước Việt Nam được duyệt y, các khoản chi trong năm 1946 tạm theo các số dự chi ghi trong các ngân sách năm 1945.

Điều thứ hai: Các thuế khoá cũng tạm thu theo chế độ hiện hành trong khi chờ đời một chế độ mới được ấn định.

Các khoản chi tiêu không ghi ở các ngân sách năm 1945 cùng các công tác, chỉ được thi hành sau khi đã được duyệt y.

Điều thứ ba: Ông Bộ trưởng Bộ Tài chính và các ông Chủ tịch các Uỷ ban nhân dân địa phương chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ liên hiệp

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
30/08/1945
Hiệu lực:
30/08/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/09/1945
Hiệu lực:
20/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
06/09/1945
Hiệu lực:
21/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1945
Hiệu lực:
22/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
21/12/1945
Hiệu lực:
05/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
28/12/1945
Hiệu lực:
28/12/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1945
Hiệu lực:
15/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1945
Hiệu lực:
15/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ