Sắc lệnh 84 Về việc triệt bỏ xe kéo kể từ ngày mồng 1 tháng giêng năm 1948

Số, ký hiệu 84
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 29/05/1946
Ngày hiệu lực 13/06/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 23/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 84
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 84 ngày 29 tháng 5 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Xét cần phải triệt bỏ xe kéo, trong toàn cõi nước Việt Nam,

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xã hội,

Sau khi hỏi ý kiến Ban Thường trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Bắt đầu từ ngày mồng một tháng giêng năm 1948, tại tất cả các thành phố và các tỉnh lỵ kể cả ngoại ô, trong toàn cõi nước Việt Nam, cấm các xe kéo (xe tay), bất luận là của chủ cho thuê hay của tư gia, không được chạy nữa.

Ngoài các thành phố và tỉnh lỵ, lệnh trên đây sẽ thi hành kể từ ngày mồng một tháng giêng năm 1949.

Điều thứ hai

Kể từ ngày ban hành Sắc lệnh này các cơ quan phụ trách phải đình việc cấp giấy phép ra xe kéo (xe tay) mới cho các chủ cho thuê xe.

Những xe kéo nào nhà chức trách công nhận là cũ nát sẽ bắt buộc phải thải bỏ hẳn không được sửa chữa lại và cũng không được thay bằng xe kéo mới.

Nếu muốn thay, thì phải thay bằng một thứ xe chở người mà không do người kéo.

Điều thứ ba

Những xe kéo (xe tay) nào phạm lệnh cấm nói ở Điều thứ nhất sẽ bị tịch thu.

Điều thứ tư

Tất cả những luật lệ hiện hành về xe kéo trái với Sắc lệnh này đều bãi bỏ.

Điều thứ năm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính và Bộ trưởng Bộ Xã hội chịu uỷ nhiệm thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
29/05/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ