Sắc lệnh 87/SL Về việc sửa đổi thành phần Hội đồng quốc phòng tối cao

Số, ký hiệu 87/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/08/1949
Ngày hiệu lực 02/08/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 87 NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 1949

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 206-SL ngày 19-8-1948 thành lập Hội đồng Quốc phòng tối cao;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường vụ Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều I

Điều 2 sắc lệnh số 206-SL ngày 19-8-1949 nay sửa đổi như sau:

"Điều 2 mới : Hội đồng Quốc phòng Tối cao gồm có các vị sau đây:

- Chủ tịch Chính phủ: Chủ tịch HĐQPTC.

- Ông Phạm Văn Đồng, Phó Thủ tướng: Phó Chủ tịch

Hội viên:

- Ông Lê Văn Hiền, Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Ông Phan Kế Toại, Q. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

- Ông Phan Anh, Bộ trưởng Bộ Kinh tế

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng

Bộ Quốc gia và Dân quân Việt Nam

- Ông Tạ Quang Bửu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Điều II

Hội đồng Quốc phòng Tối cao chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ