Sắc lệnh 88 Về việc hạn chế việc giết thịt các súc vật

Số, ký hiệu 88
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 30/05/1946
Ngày hiệu lực 14/06/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 23/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 88
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 88 ngày 30 tháng 5 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo bản tuyên cáo ngày 28 tháng 8 năm 1945 về việc thành lập Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà;

Chiểu theo Quyết nghị ngày 14-11-1945 của Hội đồng Chính phủ lập Bộ Canh nông;

Chiểu theo Sắc lệnh của các ông bộ trưởng Bộ Canh nông, bộ trưởng Bộ Nội vụ và sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Những lò sát sinh ở toàn hạt Bắc bộ phải đóng cửa một thời gian là 24 giờ trong một tuần lễ vào ngày và giờ do các Uỷ ban Hành chính tỉnh và thành phố ấn định.

Điều thứ hai

Trong ngày ấy, cấm không được bán, bầy ra hàng để bán các thứ thịt trâu, bò, lợn, cừu, đồ tươi hay ướp.

Điều thứ ba

Kể từ ngày ký Sắc lệnh này, các tỉnh và Thành phố ở Bắc bộ được phép giết mỗi tháng một số trâu bò ấn định do bảng kê định theo.

Điều thứ tư

Trong những ngày mở cửa lò, số lợn làm thịt không phải hạn chế.

Điều thứ năm

Ai phạm vào những điều lệ nói trong Sắc lệnh này sẽ phải phạt tiền từ 100đ đến 5000 bạc Đông Dương và đóng cửa tạm thời hay vĩnh viễn, hoặc phải phạt một trong hai hình phạt đó.

Điều thứ sáu

Các ông Bộ trưởng Bộ Canh nông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách thi hành Sắc lệnh này./.

 

BẢNG

ẤN ĐỊNH SỐ TRÂU BÒ ĐƯỢC GIẾT HÀNG THÁNG Ở

CÁC THÀNH PHỐ VÀ CÁC TỈNH THUỘC BẮC BỘ TRONG NĂM 1946

Tỉnh và thành phố Số bò Số trâu Tập chủ

Bắc Giang 14 150

Bắc Cạn 7 7

Hà Đông 125 150

Bắc Ninh 66 120

Hải Dương 72 160

Hoà Bình 8 3

Hưng Yên 12 20

Kiến An 11 120

Lạng Sơn 200 55

Lào Cai 18 20

Nam Định 80 260

Ninh Bình 9 7

Hà Nam 30 16

Phúc Yên 20 27

Phú Thọ 80 40

Quảng Yên 40 26

Sơn La 12 3

Sơn Tây 136 110

Thái Bình 50 105

Thái Nguyên 13 30

Tuyên Quang 32 28

Vĩnh Yên 70 34

Yên Bái 10 13

Móng Cái 18 40

Cao Bằng 65 18

Hà Giang 25 40

Lai Châu 18 46

Hải Phòng 90 246

Hà Nội 720 222

 

 

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/05/1946
Hiệu lực:
14/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/05/1946
Hiệu lực:
14/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/05/1946
Hiệu lực:
14/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ