Sắc lệnh 88/SL Về việc sửa đổi Sắc lệnh số 134 ngày 20-7-1946 định quyền hạn và thủ tục khám nhà của Ban tư pháp xã

Số, ký hiệu 88/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/08/1949
Ngày hiệu lực 02/08/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 88/SL NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 1949

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 13 ngày 24-1-1946 và sắc lệnh số 254 ngày 19-11-1948 ấn định quyền hạn Tư pháp của Ban thường vụ UBHC xã,

Chiểu sắc lệnh số 131 ngày 20-7-1946 định quyền hạn và thủ tục khám nhà của Ban Tư pháp xã,

Chiểu đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Thêm vào điều 8 khoản e sắc lệnh số 131 ngày 20 tháng 7 năm 1946 đoạn sau này:

"Riêng trong trường hợp phạm pháp quả tang một uỷ viên Ban Tư pháp xã có quyền đi cùng hai người công dân (nói trong điều 8 khoản c, sắc lệnh nói trên) khám nhà".

Điều 2

Điều 2 khoản 2, sắc lệnh số 13 ngày 24 tháng 1 năm 1946 sửa đổi như sau:

"... thư ký giữ công việc Lục sự, lưu trữ công văn, làm các giấy tờ về biên bản. Riêng về biên bản khám nhà trong trường hợp phạm pháp quả tang thì uỷ viên trong Ban Tư pháp xã đi khám cùng hai người công dân có đủ thẩm quyền để lập."

Điều 6 sắc lệnh số 13 ngày 24 tháng 1 năm 1946 sửa đổi như sau :

"Nếu cần, Ban Tư pháp xã có thể khám nhà các tư nhân, và trong trường hợp phạm pháp quả tang, một uỷ viên trong Ban Tư pháp xã đi cùng hai người công dân có quyền khám nhà để thu giữ tang vật, song phải lập biên bản."

Điều 3

Các ông bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/07/1949
Hiệu lực:
14/07/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/07/1949
Hiệu lực:
14/07/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/07/1949
Hiệu lực:
16/07/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ