Sắc lệnh 88/SL Về việc đặt giải thưởng cho những gia đình có 3 con trở nên tòng quân

Số, ký hiệu 88/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 20/09/1947
Ngày hiệu lực 20/06/1947
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q005-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 129/SL Về việc đặt ra bảng vàng danh dự và bảng gia đình vẻ vang
Ngày hết hiệu lực 16/12/1952
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 88/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1947

SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 88-SL NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1947

Chiểu Quốc lệnh ngày 26 tháng 1 năm 1946 định 10 điều thưởng và 10 điều phạt của Quốc lệnh;

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nhà nào có ba con trở lên tòng quân sẽ được thưởng như sau này:

1) Thưởng tiền: Chính phủ tặng một món tiền là năm trăm đồng lĩnh ở ngay Ngân khố trú quán người được thưởng.

2) Thưởng danh dự:

a) Chính phủ tặng một bảng danh dự,

trên đề: Việt Nam Dân chủ cộng hoà

giữa đề: Tổ quốc nhớ ơn

dưới đề: Bộ Quốc phòng kính tặng ông .......................

và bà ............., ở làng .......................

có .............. con tòng quân ...................

Bảng này do Bộ Quốc phòng cấp phát và sẽ do Uỷ ban kháng chiến tỉnh đại diện Chính phủ đem đến tặng tận nhà.

b) ông bà nào có ba con trở lên tòng quân sẽ được biệt đãi ở địa phương trong các cuộc hội họp công cộng.

Điều thứ 2

Nếu cha mẹ các quân nhân ấy đã chết thì số tiền thưởng 500đ00 trên này sẽ đem chia đều cho các quân nhân lĩnh. Còn bảng danh dự cũng được tặng như trên, và sẽ giao tận nhà người lớn tuổi nhất trong các quân nhân. Nếu người lớn tuổi nhất còn tại ngũ thì bảng danh dự ấy đem giao tại nhà người gia trưởng của các quân nhân.

Điều thứ 3

Số tiền thưởng do ngân sách toàn quốc chịu.

Điều thứ 4

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Quốc phòng và Nội vụ chiểu sắc lệnh thi hành.

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/09/1947
Hiệu lực:
09/04/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/09/1947
Hiệu lực:
09/07/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/09/1947
Hiệu lực:
17/09/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
17/09/1947
Hiệu lực:
17/09/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
26/09/1947
Hiệu lực:
26/09/1947
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ