Sắc lệnh 9/SL Về việc sửa đổi Sắc lệnh số 104-SL ngày 1-1-1948 ấn định các nguyên tắc căn bản về tổ chức các doanh nghiệp quốc gia

Số, ký hiệu 9/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 25/02/1949
Ngày hiệu lực 25/02/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 3/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
Lý do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Sắc lệnh 127/SL Về việc cho ban hành bản điều lệ về doanh nghiệp quốc gia
Ngày hết hiệu lực 11/04/1952

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ 9/SL NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 104-SL ngày 1 tháng 1 năm 1948 ấn định nguyên tắc căn bản các doanh nghiệp quốc gia;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Kinh tế;

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã quyết nghị và Ban thường trực Quốc hội đã thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1

Nay bãi bỏ điều 9 sắc lệnh số 104-SL ngày 1 tháng 1 năm 1948 kể trên và thay bằng điều 9 mới như sau:

"Điều 9: Doanh nghiệp Quốc gia có một số vốn trên năm triệu đồng (5.000.000) sẽ do một sắc lệnh thành lập. Các doanh nghiệp quốc gia mà số vốn từ năm triệu đồng (5.000.000) trở xuống sẽ do một nghị định của Bộ sở quản thành lập sau một quyết nghị duyệt y của Hội đồng Chính phủ.

Điều 2

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế và Bộ Tư pháp chiểu sắc lệnh thi hành.

                                                                                                                           Hồ Chí Minh

                                                                                             (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
28/11/1948
Hiệu lực:
13/12/1948
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/02/1949
Hiệu lực:
16/02/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ