Sắc lệnh 90 Về việc chỉ định ông Nghiêm Tư Trinh làm Uỷ viên UBKCHC Hà Nội

Số, ký hiệu 90
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/08/1949
Ngày hiệu lực 02/08/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q008-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 90/SL NGÀY 02 - 08 - 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

 

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 264-SL và số 255-SL ngày 19-11-1948 tổ chức Chính quyền nhân dân trong thời kỳ kháng chiến,

Chiểu sắc lệnh số 37-SL ngày 11-5-1949 đặt UBKCHC thành phố Hà Nội trực thuộc Trung ương,

Chiểu đề nghị của Hội đồng Quốc phòng Tối cao,

Xét tình thế hiện thời,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay chỉ định ông Nghiêm Tu Trinh, Nguyên đặc phái viên Bộ Nội vụ ở trong Ban Trung ương Bao vây Kinh tế địch, làm Uỷ viên UBKCHC Hà nội.

Điều 2- Hội đồng Quốc phòng tối cao chiểu sắc lệnh thi hành./.

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
16/07/1949
Hiệu lực:
16/07/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ