Sắc lệnh 90 Lập khu mỏ của Chính phủ trong những khu Đông Triều, Thái Nguyên

Số, ký hiệu 90
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 30/05/1946
Ngày hiệu lực 14/06/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q003-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 90
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 1946

 

 

 

 

SẮC LỆNH

Số 90 ngày 30 tháng 5 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiếu chi những luật lệ hiện hành về khai mỏ;

Chiểu chi tờ trình ngày 21-5-1946 và lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ quốc dân Kinh tế,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nay huỷ bỏ những đạo nghị định sau này của nguyên toàn quyền Pháp tại Đông Dương, định các nơi cấm địa về khai mỏ:

Khu Đông Triều: (6)

Nghị định ngày 30-5-1913 và 16-2-1918

Bắc giáp vĩ tuyến 23gr52

Nam giáp vĩ tuyến 23gr30

Đông giáp kinh tuyến 116gr40

Tây giáp kinh tuyến 115gr84

Khu Thái Nguyên (7)

Nghị định ngày 30-5-1913 và 18-11-1918

Bắc giáp vĩ tuyến 24gr30

Nam giáp vĩ tuyến 23gr90

Đồng giáp kinh tuyến 115gr20

Tây giáp kinh tuyến 114gr70

Khu Trà Mỹ (12)

Nghị định ngày 28-11-1937

Bắc giáp vĩ tuyến 17gr40

Nam giáp vĩ tuyến 16gr90

Tây giám kinh tuyến 117gr30

Đông giáp kinh tuyến 118gr30

Khu Đông Sơn (14)

Nghị định ngày 24-1-1943

Bắc giáp vĩ tuyến 17gr65

Nam giáp vĩ tuyến 16gr40

Tây giám kinh tuyến 117gr35

Đông giáp kinh tuyến 117gr50

Khu Khe Bộ (20)

Nghị định ngày 16-11-1944

1 Bắc giáp vĩ tuyến 21gr40

Nam giáp vĩ tuyến 21gr10

Tây giáp kinh tuyến 113gr80

Đông giáp kinh tuyến 114gr22

2 Bắc giáp vĩ tuyến 21gr50

Nam giáp vĩ tuyến 21gr20

Tây giáp kinh tuyến 113gr40

Đông giáp kinh tuyến 113gr80

Điều thứ 2

Những khu cấm địa kể trên này lập thành khu mỏ của Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hoà.

Điều thứ 3

Những quyền sở hữu sẵn có hợp với luật lệ mỏ của nước Việt Nam đều được tôn trọng.

Điều thứ 4

Những quyền lợi cũ trái với Sắc lệnh này đều không có giá trị.

Điều thứ 5

Các ông Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính có nhiệm vụ thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/05/1946
Hiệu lực:
13/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
30/05/1946
Hiệu lực:
14/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ