Sắc lệnh 91 Về việc cử ông Vũ Thế Lĩnh làm Chánh Văn phòng Bộ giao thông công chính

Số, ký hiệu 91
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/08/1949
Ngày hiệu lực 02/08/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q008-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 91/SL NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 1949

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh ngày 3-5-1946 tổ chức chung các Bộ;

Chiểu sắc lệnh ngày 13-4-1946 tổ chức Bộ Giao thông Công chính;

Chiểu sắc lệnh số 104 ngày 11-6-1946 cử ông Nguyễn ứng giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Công chính;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Ông Vũ Thế Lĩnh, được cử làm Chánh Văn phòng Bộ Giao thông Công chính, thay ông Nguyễn ứng được cử giữ chức vụ khác.

Điều 2- Ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính chiểu sắc lệnh thi hành./.

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ