Sắc lệnh 93/SL Về việc định các nương rẫy phải chịu thuế nông nghiệp

Số, ký hiệu 93/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 08/06/1952
Ngày hiệu lực 06/08/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 5/1952;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 93/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 1952

SẮC LỆNH

SỐ 93/SL NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 1952

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 13-SL ngày 1-5-1951 đặt thuế nông nghiệp ;

Chiểu sắc lệnh số 40-SL ngày 15-7-1951 ban hành Bản điều lệ tạm thời thuế nông nghiệp ;

Chiểu tờ trình của Bộ trưởng Bộ Tài chính ;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận.

 

RA SẮC LỆNH :

Điều 1

Do đồng bào làm nương rẵy tình nguyện đóng thuế nông nghiệp để góp phần vào kháng chiến; và căn cứ vào điều kiện làm nương rẵy vất vả, nay định nương rẵy chịu thuế nông nghiệp như sau.

Điều 2

Sản lượng nương rẵy 100kg sẽ tính thuế như 75 kg.

Điều 3

Các nương rẵy sẽ chịu thuế nông nghiệp kể từ vụ thuế năm 1952.

Điều 4

Một thông tư của Bộ Tài chính sẽ quy định chi tiết thi hành sắc lệnh này.

Điều 5

Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
29/02/1952
Hiệu lực:
01/01/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/03/1952
Hiệu lực:
03/05/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/05/1952
Hiệu lực:
22/05/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/05/1952
Hiệu lực:
25/05/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/06/1952
Hiệu lực:
06/08/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ