Sắc lệnh 93/SL Về việc lập một Hội đồng xét cấp bậc cho quân nhân

Số, ký hiệu 93/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 02/08/1949
Ngày hiệu lực 02/08/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 94/SL NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

- Chiểu sắc lệnh số 50-SL ngày 18-6-1949 tổ chức Bộ Quốc Phòng;

- Chiểu sắc lệnh số 53 ngày 22-3-1946 và số 71 ngày 22-5-46 tổ chức và ấn định quy tắc Quân đội Quốc gia Việt Nam;

- Chiểu sắc lệnh số 124 ngày 19-7-46 thành lập Hội đồng thẩm sát cấp bậc cho quân nhân;

- Xét thành phần Hội đồng Thẩm sát cấp bậc định trong sắc lệnh số 124 nay không thích hợp nữa;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay thành lập một "Hội đồng xét cấp bậc cho Quân nhân." Hội đồng này gồm có:

Tổng Tham mưu trưởng Chủ tịch

Đổng lý Quân vụ Bộ Quốc phòng Hội viên

Chính trị Cục trưởng Hội viên

Quân chính Cục trưởng Hội viên

Trưởng phòng cán bộ (Chính trị cục) Hội viên

Điều 2- Hội đồng xét cấp bậc có nhiệm vụ xét các hồ sơ đề nghị, từ cấp chuẩn uý trở lên và lập bảng đề nghị lên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xét định..

Điều 3- Cách thức làm việc của Hội đồng xét cấp bậc sẽ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Điều 4- Sắc lệnh số 124 ngày 19-7-1946 nay bãi bỏ.

Điều 5- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu sắc lệnh thi hành./.

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1949
Hiệu lực:
13/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ