Sắc lệnh 94/SL Về việc cho phép Ngân hàng quốc gia Việt Nam phát hành 50 nghìn triệu 40 vạn đồng

Số, ký hiệu 94/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 08/06/1952
Ngày hiệu lực 06/08/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q012-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 94/SL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 1952

SẮC LỆNH

SỐ 94/SL NGÀY 8 THÁNG 6 NĂM 1952

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 15-Sl ngày 6-5-1951 thiết lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ;

Chiểu sắc lệnh số 92-SL ngày 25-5-1952 ấn định thể lệ phát hành giấy bạc Ngân hàng ;

Chiểu đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam ;

Theo nghị quyết của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận ;

 

RA SẮC LỆNH :

Điều 1-Nay cho phép Ngân hàng Quốc gia Viêt Nam phát hành một số tiền là Năm mươi nghìn triệu bốn mươi vạn đồng Ngân hàng (50.000.400.000 đ).

Điều 2- Ông Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành./.

 

 

 

Chủ tịch nước

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
29/02/1952
Hiệu lực:
01/01/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/03/1952
Hiệu lực:
03/05/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
22/05/1952
Hiệu lực:
22/05/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/05/1952
Hiệu lực:
25/05/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
08/06/1952
Hiệu lực:
06/08/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/06/1952
Hiệu lực:
14/06/1952
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ