Sắc lệnh 95/SL Về việc đặt hai ngạch thanh tra và kiểm soát lao động

Số, ký hiệu 95/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 13/08/1949
Ngày hiệu lực 13/08/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Công báo số 8/1949;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

 

 

 

 

SẮC LỆNH

SỐ 95/SL NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 226 ngày 28-11-1946 tổ chức Bộ Lao động;

Chiểu điều thứ 184 sắc lệnh số 29-SL ngày 12-3-1947 nói về sự thành lập các ngạch Thanh tra và kiểm soát lao động;

Chiểu sắc lệnh số 169-SL ngày 14-4-1948 tổ chức lại các cơ quan lao động trong toàn cõi Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ sau khi Ban thường trực Quốc hội thoả thuận;

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay đặt ra hai ngạch Thanh tra và kiểm soát Lao động.

Điều 2- Thanh tra Lao động có nhiệm vụ:

a) Nhiên cứu các điều kiện làm việc của công nhân, các điều kiện mộ và phân phối nhân công;

b) Thi hành và kiểm soát sự thi hành các luật lệ lao động;

c) Mở các cuộc điều tra có mục địch bảo vệ quyền lợi của công nhân;

d) Dàn xếp những sự xích mích xảy ra giữa chủ hay cơ quan dùng công nhân và công nhân;

e) Khi công nhân yêu cầu, thay mặt công nhân đứng kiện hay bị kiện trong mọi trường hợp có liên quan đến việc thi hành những điều khoản của luật lệ lao động;

f) Đề nghị những sự cải cách về luật lệ lao động;

g) Điều khiển các kiểm soát lao động.

Điều 3- Thanh tra Lao động được quyền:

a) Ra vào các nơi làm việc để làm phận sự kiểm soát và điều tra sau khi đã cho người chủ hay người phụ trách điều khiển những nơi đó biết trước mình sẽ đến;

b) Lập biên bản những điều trái với các luật lệ lao động hiện ành.

Điều 4- Nhiệm vụ và quyền hạn của kiểm soát lao động định theo các khoản b, c, d, f nói ở điều 2 và các khoản a, b nói ở điều 3.

Điều 5- Thanh tra Lao động và Kiểm soát Lao động do nghị định của Bộ trưởng Bộ Lao động bổ nhiệm.

Điều 6- Sự thi hành và kiểm soát sự thi hành các luật lệ lao động trong các xí nghiệp công lẵn tư có tính chất quốc phòng do các Thanh tra và Kiểm soát lao động đã được Bộ quốc phòng đề cử qua Bộ Lao động bổ nhiệm.

Điều 7- Các Thanh tra, Kiểm soát lao động phải tuyên thệ không được tiết lộ những bí mật chế tạo và những phương tổ chức chuyên nghiệp mà họ được biết trong khi thừa hành chức vụ.

Viên chức nào không giữ chọn lời thề sẽ bị phạt từ một tháng đến một năm tù và từ 1.000 đến 10.000 đồng. Ngoài ra, họ còn có thể phải bồi thường tổn hại theo luật Hộ.

Nếu sự tiết lộ có phương hại đến nền độc lập của nước nhà thì viên chức sẽ bị truy tố trước toà án quân sự theo sắc lệnh số 33 ngày 13-9-1945.

Điều 8- Những điều kiện tuyển bổ, lương bổng, cải ngạch áp dụng cho các Thanh tra và Kiểm soát Lao động sẽ theo các điều khoản chung ghi trong quy chế công chức.

Điều 9- Chi tiết thi hành sắc lệnh này do nghị định Bộ trưởng Bộ Lao động ấn định.

Điều 10- Các ông Bộ trưởng Bộ nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

KT. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Tạ Quang Bửu

Bộ trưởng Bộ Lao động

Nguyễn Văn Tạo

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/08/1949
Hiệu lực:
19/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ