Sắc lệnh 96 Về việc lập những "Uỷ ban điều giải"

Số, ký hiệu 96
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 05/06/1946
Ngày hiệu lực 20/06/1946
Ngày đăng công báo 22/06/1946
Nguồn thu nhập Công báo số 25/1946;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Huỳnh Thúc Kháng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 96
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 1946

SẮC LỆNH

Về việc lập những “ủy ban điều giải”

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu lời đề nghị của các ông Bộ trởng Quóc phòng, Nội vụ,

Chiểu sự cần thiết thực hiện đoàn kết để ủng hộ Chính phủ liên hiệp trong việc ngoại giao và chấn chỉnh nội tỉnh;

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ 1

Nay lập những uỷ ban mệnh danh là những "Uỷ ban điều giải" đại diện Chính phủ đến từng địa phương giải thích sự cần thiết đoàn kết để thực hiện sự thống nhất quân đội và hành chính.

Điều thứ 2

Mỗi Uỷ ban gồm có:

1- Đại diện Bộ quốc phòng,

2- Đại diện Bộ Nội vụ,

3- Đại diện của Tổng Tham mưu trưởng,

Uỷ ban có thể tuỳ địa phương yêu cầu các đảng phái cử đại diện tham dự để giúp đỡ.

Đại diện các đảng phái không biểu quyết.

Điều thứ 3

Nếu là việc liên can đến quân đội thì uỷ ban sẽ do đại diện Bộ Quốc phòng chủ tịch. Nếu là việc liên quan đến hành chính thì uỷ ban sẽ do đại diện Bộ Nội vụ Chủ tịch. Nếu một việc có tính cách vừa quân sự, vừa hành chính thì trong hai đại diện người cao tuổi hơn sẽ chủ tịch.

Điều thứ 4

Uỷ ban có nhiệm vụ tới các địa phương :

1- Giải thích chính sách của Chính phủ liên hiệp đối với hoạt động đảng phải; đều tra mọi hoạt động đảng phái bất hợp pháp và tìm cách giải quyết,

2- Xét những đơn khiếu nại của các đảng phải phải do uỷ ban liên lạc các địa phương chuyên đề,

3- Xét các khiếu nại của dân chúng về sự lầm than, thiệt hại do đảng phái gây nên,

4- Tiến hành việc thống nhất quân đội, hành chính bằng mọi phương tiện,

5- Kiểm tra việc thi hành mọi ban ký kết đoàn kết địa phương giữa các chính đảng đã được Chính phủ duyệt y,

6- Trong những trường hợp đặc biệt đề nghị lên Chính phủ trừng phạt.

Điều thứ 5

Uỷ ban Dieu Giai có quyền:

1- Ra vào tất cả các cơ quan công, tư, và lấy các tài liệu cần thiết cho sự điều tra,

2- Xét hỏi bất cứ nhân viên nào trong ......?

Điều thứ 6

Các ông Bộ trưởng Quốc phòng, Nội vụ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Huỳnh Thúc Kháng

(Đã ký)

 

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Huỳnh Thúc Kháng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/06/1946
Hiệu lực:
19/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
04/06/1946
Hiệu lực:
04/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/06/1946
Hiệu lực:
22/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ