Sắc lệnh 97/SL Về việc chỉ định ông Lê Viết Lượng làm Chủ tịch UBKCHC liên khu bốn

Số, ký hiệu 97/SL
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 19/08/1949
Ngày hiệu lực 19/08/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q008-H002A/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà
Chức danh Chủ tịch nước
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ

SẮC LỆNH

SỐ 97/SL NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1949

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

CHỦ TỊCH

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu sắc lệnh số 120-SL ngày 20-1-1948 tổ chức các liên khu 1, 2, 3, 4, 10;

Chiểu sắc lệnh số 254-SL ngày 19-11-1948 tổ chức chính quyền nhân dân địa phương trong thời kỳ kháng chiến;

Chiểu sắc lệnh số 127-SL ngày 25-1-1948 chỉ định các uỷ viên Uỷ ban Kháng chiến Liên khu 4;

Chiểu sắc lệnh số 14-SL ngày 26-5-1949 chỉ định ông Lê Viết Tượng Làm uỷ viên Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Liên khu 4;

Theo đề nghị của Hội đồng Quốc phòng Tối cao;

 

RA SẮC LỆNH:

Điều 1- Nay chỉ định ông Lê Viết Lượng làm Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Hành chính Liên Khu 4, thay ông Hồ Tùng Mậu có công tác khác.

Điều 2- Hội đồng Quốc phòng Tối cao chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/08/1949
Hiệu lực:
02/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
13/08/1949
Hiệu lực:
13/08/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
09/09/1949
Hiệu lực:
24/09/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ