Sắc lệnh 99 Cử các nhân viên giữ chức vụ trong Bộ Tài chính

Số, ký hiệu 99
Loại văn bản Sắc lệnh
Ngày ban hành 07/06/1946
Ngày hiệu lực 22/06/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập Hồ sơ số Q003-H00IA/LTQG;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Chức danh Chủ tịch Chính phủ
Người ký Hồ Chí Minh
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Số: 99
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 1946

SẮC LỆNH

Số 99 ngày 7 tháng 6 năm 1946

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

Chiểu theo Sắc lệnh số 57, ngày 3 tháng 5 năm 1946 quy định việc tổ chức các Bộ,

Chiểu theo Sắc lệnh số 75 ngày 29 tháng 5 năm 1946 ấn định các chức vụ trong Văn phòng, các phòng Sự vụ, các Nha, ban Thanh tra và các cơ quan phụ thuộc tại Bộ Tài chính,

Theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, và sau khi Hội đồng Chính phủ đã thoả hiệp,

RA SẮC LỆNH:

Điều thứ nhất

Nay cử các nhân viên kể tên dưới đây giữ các chức vụ sau này trong Văn phòng, các phòng Sự vụ, các Nha và ban Thanh tra tại Bộ Tài chính:

1- Văn phòng:

Đổng lý Văn phòng: ông Đỗ Trọng Kim

Tham Chính Văn phòng: ông Nguyễn Khoa Hùng

Bí thư: ông Trịnh Văn Phú

2- Các phòng Sự vụ:

Đổng lý Sự vụ: ông Le Thong Hien

Phó Đổng lý Sự vụ: Nguyen Duy Liem, Đo Van Thao

3- Các Nha

Giám đốc Nha quan thuế và thuế gián thu: ông Trịnh Văn Bình

Giám đốc Nha trước bạ công sản và điền thổ: ông Phạm Gia Kính

Giám đốc Nha thuế trúc thu: Vũ Ngọc Khuê

Giám đốc Nha ngân khố: Nguyễn Văn Khoát

Giám đốc Nha Huu ong: Đỗ Mộng Ngọc

4- Ban Thanh tra:

Tổng thanh tra Tài chính: Bác sỹ Nguyễn Văn Luyến

Thanh tra Tài chính: ông Lê Trần Đức

Điều thứ hai

Bộ trưởng Bộ Tài chính phụ trách thi hành Sắc lệnh này.

 

Hồ Chí Minh

(Đã ký)

 

 

Chủ tịch Chính phủ

(Đã ký)

 

Hồ Chí Minh

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
08/09/1945
Hiệu lực:
23/09/1945
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/01/1946
Hiệu lực:
29/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
15/01/1946
Hiệu lực:
30/01/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
18/01/1946
Hiệu lực:
02/02/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
05/06/1946
Hiệu lực:
20/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
07/06/1946
Hiệu lực:
22/06/1946
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ