Thông tư 03-TC/ST Về việc tạm thời miễn thuế cho người được các cơ quan hợp tác xã ủy nhiệm bán phốt phát

Số, ký hiệu 03-TC/ST
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 21/01/1959
Ngày hiệu lực 21/01/1959
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Tài chính
Lĩnh vực Chính sách thuế
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Nguyễn Thanh Sơn
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 03-TC/ST
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 21 tháng 1 năm 1959

THÔNG TƯ

Về việc tạm thời miễn thuế cho người được các cơ quan hợp tác xã ủy nhiệm bán phốt phát

________________________

Để cung cấp phân bón phục vụ cho kế hoạch sản xuất nông nghiệp Đông Xuân, các cơ quan hợp tác xã có chủ trương sử dụng các ủy nhiệm bán theo các điều kiện dưới đây:

- Người được ủy nhiệm là cán bộ xã, nông dân hay thương nhân được chính quyền và đoàn thể giới thiệu.

- Ủy nhiệm bán theo từng thời vụ 2, 3 tháng.

- Ủy nhiệm được hưởng thù lao tối thiểu 12.000đ, tối đa 48.000đ một tháng.

Để khuyến khích đẩy mạnh việc bán phân hóa học cho nông dân và để phục vụ cho kế hoạch sản xuất Đông Xuân, Bộ quy định tạm thời miễn thuế doanh nghiệp và lợi tức doanh nghiệp cho những người làm ủy nhiệm bán phốt phát của Hợp tác xã như đã nói ở trên.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Nguyễn Thanh Sơn

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
11/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
03/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
28/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
27/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
24/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
22/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
29/12/1958
Hiệu lực:
29/12/1958
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ