Thông tư 10-LD-TT Giải thích về việc trả lương tối thiểu cho công nhân công nhật giúp việc Chính phủ.

Số, ký hiệu 10-LD-TT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 03/11/1952
Ngày hiệu lực 03/11/1952
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Lao động
Chức danh Phó Trưởng ban
Người ký Lê Văn Nguôn
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ LAO ĐỘNG
Số: 10-LD-TT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 1952

THÔNG TƯ

Giải thích về việc trả lương tối thiểu cho công nhân công nhật giúp việc Chính phủ

Nghị định Liên Bộ Lao động Nội vụ Tài chính số 57-LĐ-ND ngày 3 tháng 11 năm 1952 đã ấn định lương tối thiểu mỗi ngày cho công nhân công nhật giúp việc Chính phủ bằng giá 1kg700 (một kilô bẩy trăm gam) gạo một ngày cho công nhân 15 tuổi trở lên và 1kg500 (một kilô năm trăm gam) gạo một ngày cho công nhân dưới 15 tuổi.

Mực lương này căn cứ theo số lương tối thiểu 35 kilô một tháng cộng với một số gạo tương đương bằng với số phụ cấp tạm thời áp dụng hiện nay cho công nhân và nhân viên của Chính phủ ăn lương tháng.

Nghị định này thi hành từ ngày ban hành. Đây là lương của những công nhân công nhật làm ngày nào hưởng lương ngày ấy. Vậy không đặt thành vấn đề truy lĩnh.

Đối với công nhân làm sau ngày ban hành nghị định, mà đã trả dưới mực lương này vì chưa nhận được nghị định, khi nhận được nghị định này, sẽ tính lương lại theo mực lương mới mà trả.

Bộ nhắc thêm đây là đối với những công nhân có tính chất phụ đông muốn làm những việc bất thường trong từng đợt 5, 7 ngày, không liên tục. Nếu muốn làm liên tục quá một tháng thì nên trả lương tháng theo chế độ tạm tuyển.

Ngày 3 tháng 11 năm 1952

Phó Trưởng ban

(Đã ký)

 

Lê Văn Nguôn

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ