Thông tư 1329-TC-HCP Về việc tăng sinh hoạt phí và phụ cấp đặc biệt cho công nhân viên Âu Phi

Số, ký hiệu 1329-TC-HCP
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 17/12/1956
Ngày hiệu lực 01/12/1956
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Tài chính
Lĩnh vực Tài chính hành chính sự nghiệp
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Trịnh Văn Bính
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 1329-TC-HCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 17 tháng 12 năm 1956

THÔNG TƯ

Về việc tăng sinh hoạt phí và phụ cấp đặc biệt cho công nhân viên Âu Phi

________________________

Tiếp theo Thông tư số 294-TC-HCP ngày 28-5-1956 và số 462-TC-HCP ngày 05-8-1956 của Bộ Tài chính về chế độ trả lương và phụ cấp cho Âu Phi, sau khi đã thỏa thuận với Bộ Nội vụ và Bộ Lao động, Bộ chúng tôi quy định lại chế độ với Âu Phi như sau:

I- ................................................................................................................................

....................................................................................................................................

II- PHỤ CẤP ĐẶC BIỆT CHO CÔNG NHÂN VIÊN ÂU PHI CÔNG TÁC Ở CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, XÍ NGHIỆP, CÔNG TRƯỜNG, NÔNG TRƯỜNG

Ngoài lương bổng theo chế độ chung như cán bộ, công nhân viên Việt Nam mỗi người huởng khoản phụ cấp đặc biệt trước ấn định 32.000đ (80c) nay nâng lên 45.000đ một tháng.

Cụ thể là:

a) Ở các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp, nông trường, anh em hàng binh được xếp vào các thang lương thì được tăng lương 5%, 8%, 12% và hưởng phụ cấp khu vực (nếu có). Ngoài ra được thêm phụ cấp đặc biệt 45.000đ/1 tháng.

b) Ở các công truờng có hai trường hợp:

- Nếu đã sắp xếp các thang lương thì được tăng lương 5%, 8%, 12% và hưởng phụ cấp khu vực (nếu có).

- Nếu lĩnh lương của lao động thường theo mức 1.150đ, 1.250đ, 1.350đ thì không tăng 5%, 8%, 12% nữa nhưng hưởng phụ cấp khu vực (nếu có).

Ngoài ra được thêm phụ cấp đặc biệt 45.000đ một tháng.

Cần chú ý là khoản phụ cấp đặc biệt này không tăng phần trăm theo lương hoặc theo khu vực.

III- PHỤ CẤP CON

Phụ cấp mỗi người con được nâng lên nhất loạt từ 20c lên 30c (12.000) một tháng và không tăng theo khu vực (kể cả Hà Nội).

Thông tư này bắt đầu thi hành từ ngày 01-12-1956.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Bính

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
11/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
03/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
28/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
27/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
24/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
22/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định

Chính phủ