Thông tư 14-ZY/TL Về việc cho phép các công chức nghỉ khi ốm đau

Số, ký hiệu 14-ZY/TL
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 29/09/1949
Ngày hiệu lực 29/09/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Hoàng Tích Trý
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ Y TẾ
Số: 14-ZY/TL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 1949

THÔNG TƯ

SỐ 14-ZY/TL NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 1949 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC CHO PHÉP CÁC CÔNG CHỨC NGHỈ KHI ỐM ĐAU

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Kính gửi các vị Bộ trưởng.

Bản bộ trân trọng tóm tắt dưới đây những thể lệ hiện hành về việc cho phép các công chức nghỉ khi ốm đau.

1/ Ở những nơi xa bệnh viện và y sĩ. - Cấp chỉ huy trực tiếp có thể cho công chức ốm nghỉ hai ngày, trong trường hợp đặc biệt, có thể cho nghỉ thêm hai ngày nữa. Quá hạn 4 ngày, công chức phải đến bệnh viện hoặc mời y sĩ tới thăm nếu không thể đi được.

2/ Quyền hạn cho nghỉ của y sĩ:

- Y sĩ điều trị: đề nghị cho nghỉ tới 4 ngày

- Y sĩ Trưởng ty Y tế tỉnh: đề nghị cho nghỉ tới 10 ngày. Quá 10 ngày, có thể đề nghị gia hạn 10 ngày nữa nhưng phải gửi hồ sơ của đương sự lên Sở Y tế liên khu để xét (hoặc chuẩn y gia hạn, hoặc đưa ra trước Hội đồng Giám định Y khoa).

3/ Trường hợp công chức nằm điều trị tại bệnh viện. - Thời gian nằm điều trị không giới hạn. Khi công chức ra khỏi bệnh viện, ông Ty trưởng Ty Y tế theo đề nghị của ông Quản đốc bệnh viện, có thể đề nghị tới 10 ngày, quá hạn 10 ngày mà công chức còn cần nghỉ nữa, ông Ty trưởng Ty Y tế sẽ đề nghị lên Sở Y tế liên khu hoặc gia hạn nghỉ, hoặc đưa ra trước Hội đồng Giám định Y khoa.

4/ Nhiệm vụ của Hội đồng Giám định Y khoa liên khu. – Sau khi khám bệnh cho công chức, Hội đồng Giám định y khoa liên khu sẽ đề nghị cho công chức, tuỳ từng trường hợp:

- nghỉ dưỡng bệnh từ 1 đến 3 tháng;

- nghỉ dài hạn vì lao hoặc phong từng hạn 6 tháng một (Sắc lệnh số 74 ngày 17 tháng 12 năm 1945).

Theo đề nghị trên Bộ sở quan hoặc Ủy ban kháng chiến hành chính liên khu sẽ ra nghị định cho công chức nghỉ dưỡng bệnh hoặc nghỉ dài hạn.

Trân trọng yêu cầu quý bộ thông tri các cơ quan phụ thuộc được biết.

Ngày 22 tháng 9 năm 1949

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Hoàng Tích Trý

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/11/1990
Hiệu lực:
14/11/1990
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
14/11/1990
Hiệu lực:
14/11/1990
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
14/11/1990
Hiệu lực:
14/11/1990
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
22/09/1949
Hiệu lực:
22/09/1949
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
14/11/1956
Hiệu lực:
29/11/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ