Thông tư 1450-BYT-TT Về việc đổi tên "Xưởng bào chế Trung ương"

Số, ký hiệu 1450-BYT-TT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 14/11/1956
Ngày hiệu lực 29/11/1956
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Hoàng Tích Trí
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ Y TẾ
Số: 1450-BYT-TT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 14 tháng 11 năm 1956

THÔNG TƯ

Về việc đổi tên "Xưởng bào chế Trung ương"

_____________________

 Công tác bào chế và sản xuất thuốc mỗi ngày một lớn, Bộ đã ra Nghị định số 1450 ngày 14/11/1956 đổi tên Xưởng Bào chế trung ương là "XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM" cho phù hợp với tính chất và nhiệm vụ của họ.

Theo tinh thần Nghị định nói trên, Thông tư này quy định thêm các điểm cụ thể sau đây để tiện thi hành.

A. TỔ CHỨC:

"XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM" là tên gọi chung cho toàn bộ hệ thống bào chế và sản xuất thuốc phòng bệnh và chữa bệnh. Trong xí nghiệp có nhiều xưởng trực thuộc. Những xưởng đó, dù ở gần hay xa đều thuộc quyền lãnh đạo thống nhất của Ban Giám đốc xí nghiệp.

Trong các xưởng có các phòng sản xuất như phòng thuốc tiêm phòng Filatov v.v… và phòng hành chính quản trị.

Giúp việc Ban Giám đốc xí nghiệp có các phòng kế cận về tổ chức, hành chính quản trị v.v…

Những xưởng do Ban Giám đốc xí nghiệp trực tiếp phụ trách không có Ban Quản đốc và phòng hành chính quản trị.

B. CHỨC VỤ CÁN BỘ ĐIỀU KHIỂN:

Chức vụ điều khiển chung toàn "Xí nghiệp Dược phẩm" là Giám đốc. Chức vụ điều khiển các xưởng là Quản đốc, các Phòng là Trưởng phòng. Ban Giám đốc hay Quản đốc có từ một đến ba người (một chánh và hai phó). Các Phòng sản xuất tùy sự cần thiết cũng có thể có từ một đến hai phó phòng.

C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

Ban giám đốc Xí nghiệp Dược phẩm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Bộ về chất cũng như lượng của các thứ thuốc do các xưởng bào chế và sản xuất ra và về tình hình sinh hoạt chung về mọi mặt của xí nghiệp, do đó quyền hạn lãnh đạo của Ban giám đốc là toàn diện và toàn bộ đối với các xưởng.

Ngoài nhiệm vụ lãnh đạo chung đó, Ban giám đốc tùy điều kiện cụ thể phải trực tiếp điều khiển một hoặc nhiều xưởng.

D. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA XÍ NGHIỆP:

Nhiệm vụ cụ thể của Xí nghiệp Dược phẩm là:

1. Bào chế và sản xuất thuốc phòng bệnh và chữa bệnh để cung cấp cho các cơ quan quốc doanh y dược phẩm theo kế hoạch của Bộ và theo thể lệ doanh nghiệp quốc gia hiện hành.

2. Góp phần vào việc phát triển chung của ngành như đúc kết kinh nghiệm, nghiên cứu công thức, sáng chế thế phẩm v.v…

3. Hướng dẫn thực tập cho học sinh các lớp Dược sĩ, Dược tá.

Ngoài các điểm trên đây, các chi tiết khác không có gì thay đổi.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Hoàng Tích Trí

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ