Thông tư 15-ZY/TL Về việc khám sức khoẻ cho các công chức trước khi tuyển dụng.

Số, ký hiệu 15-ZY/TL
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 22/09/1949
Ngày hiệu lực 22/09/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Hoàng Tích Trý
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
BỘ Y TẾ
Số: 15-ZY/TL
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 1949

THÔNG TƯ SỐ 15-ZY/TL NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 1949 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ VỀ VIỆC KHÁM SỨC KHOẺ CHO CÁC CÔNG CHỨC TRƯỚC KHI TUYỂN DỤNG

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Kính gửi ông Giám đốc Sở y tế Liên khu 1,3,4,10, Miền Nam trung bộ

Hiện các Hội đồng Giám định y khoa liên khu xét có nhiều công chức mắc bệnh lao; trong nhiều trường hợp, công chức mắc bệnh đó trước khi được tuyển dụng. Theo chế độ hiện hành, những công chức mắc bệnh lao được nghỉ dài hạn, hưởng cả lương và các thứ phụ cấp; như vậy rất tốn cho công quỹ.

Trân trọng yêu cầu các ông lưu ý triệt để tới việc khám sức khoẻ cho các công chức trước khi tuyển dụng. Giấy khám sức khoẻ phải làm theo mẫu chính thức của Nha hưu bổng, việc khám sức khoẻ phải đúng các huấn thị và do các ông Ty trưởng Ty Y tế tỉnh phụ trách vì có đủ phương tiện xét nghiệm.

Ngày 22 tháng 9 năm 1949

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Hoàng Tích Trý

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
14/11/1990
Hiệu lực:
14/11/1990
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
14/11/1990
Hiệu lực:
14/11/1990
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
14/11/1990
Hiệu lực:
14/11/1990
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
14/11/1990
Hiệu lực:
14/11/1990
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
29/09/1949
Hiệu lực:
29/09/1949
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ