Thông tư 155-BTC-NN Quy định việc miễn thuế nông nghiệp cho đồng bào miền Nam ra Bắc về nông thôn sản xuất

Số, ký hiệu 155-BTC-NN
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 20/06/1958
Ngày hiệu lực 20/06/1958
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tài chính
Lĩnh vực Nông nghiệp Chính sách thuế
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Lê Văn Hiến
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 155-BTC-NN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 20 tháng 6 năm 1958

THÔNG TƯ

Quy định việc miễn thuế nông nghiệp cho đồng bào miền Nam ra Bắc về nông thôn sản xuất

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi: Ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính liên khu Việt Bắc, 3, 4 Tả Ngạn, Hà Nội,

Năm 1955 Chính phủ có chủ trương miễn thuế nông nghiệp trong năm 1955 cho đồng bào miền Nam về sản xuất ở nông thôn nhằm chiếu cố đến những khó khăn lúc đầu mới ra của đồng bào.

Nay để đáp ứng với tình hình đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, và chiếu cố đến hoàn cảnh của đồng bào miền Nam khi ra Bắc, Bộ quyết định việc miễn thuế nông nghiệp cho đồng bào miền Nam được đưa về sản xuất ở nông thôn như sau:

1) Nếu đồng bào về xã bắt tay vào sản xuất nông nghiệp từ đầu năm, trước khi lập sổ thuế thì được miễn thuế nông nghiệp trong năm đó.

2) Nếu đồng bào về xã vào cuối năm, sau khi lập sổ thuế thì được miễn thuế vào năm sau. Trong trường hợp cuối năm mới về nếu có sản xuất được phần nào cũng chưa phải chịu thuế.

Cụ thể: - Những đồng bào về xã cuối năm 1951 và đầu năm 1955: được miễn thuế năm 1955.

- Những đồng bào về xã cuối năm 1955 (dù có thu hoạch vụ mùa) và đầu năm 1956: được miễn thuế năm 1956. Về xã vào cuối 1956: được miễn thuế năm 1957, v.v…

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Văn Hiến

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
11/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
03/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
28/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
27/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
24/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
22/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định

Chính phủ