Thông tư 156-TC-HCP Về việc trả lương và phụ cấp cho cán bộ, công nhân viên

Số, ký hiệu 156-TC-HCP
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 21/02/1956
Ngày hiệu lực 21/02/1956
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Trịnh Văn Bính
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 156-TC-HCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 1956

THÔNG TƯ

Về việc trả lương và phụ cấp cho cán bộ, công nhân viên

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi - Các Bộ

- Ông Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

- Các ông Giám đốc các doanh nghiệp, xí nghiệp quốc gia.

Gần đây việc thanh toán các khoản truy lĩnh về lương bổng và phụ cấp của cán bộ, công nhân viên công tác tại các cơ quan doanh, xí nghiệp thường gặp trở ngại là thời gian người cán bộ công tác ở các cơ quan chính quyền, đoàn thể do quỹ quốc gia đài thọ, nếu để các doanh, xí nghiệp thanh toán thì sẽ ảnh hưởng đến giá thành sản xuất hoặc phí tổn kinh doanh.

Việc này, Bộ chúng tôi đang cùng các Bộ nghiên cứu một chế độ thanh toán cho hợp lý. Trong khi chờ đợi chế độ ban hành, Bộ chúng tôi quy định việc trả các khoản tiền truy lĩnh về lương bổng và phụ cấp của cán bộ, công nhân viên như sau:

1/ Cán bộ, công nhân viên trước công tác ở cơ quan chính quyền hay đoàn thể do dự toán quốc gia trả lương và các khoản phụ cấp, nay chuyển sang công tác tại các cơ quan doanh, xí nghiệp thì doanh, xí nghiệp hiện đang sử dụng cán bộ, công nhân viên thanh toán tất cả các quyền lợi mà thời gian công tác ở cơ quan chính quyền hay đoàn thể chưa được cấp.

Các doanh, xí nghiệp sẽ mở một tài khoản "ứng cho công quỹ" để ghi các khoản tiền trên, đến khi thanh toán lợi nhuận để nộp vào công quỹ quốc gia thì các khoản đó sẽ coi như là đã nộp cho công quỹ, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến giá thành sản xuất hoặc phí tổn kinh doanh.

2/ Cán bộ, công nhân viên trước công tác ở các doanh, xí nghiệp nay chuyển sang công tác tại các cơ quan chính quyền hay đoàn thể thì cơ quan này thanh toán các quyền lợi của cán bộ, công nhân viên mà thời gian công tác ở doanh, xí nghiệp chưa được trả.

* *

*

Khi giải quyết các vấn đề trên, các cơ quan doanh, xí nghiệp nên xét kỹ từng trường hợp cụ thể, đối chiếu với nguyên tắc, chế độ tài chính hiện hành, tránh thiệt cho công quỹ.

Vậy Bộ chúng tôi báo để các doanh, xí nghiệp, các cơ quan, đoàn thể biết để giải quyết kịp thời quyền lợi cho cán bộ, công nhân viên.

H à nội, ngày 21 tháng 2 năm 1956

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Trịnh Văn Bính

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Bính

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
11/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
03/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
28/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
27/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
24/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
22/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
03/09/1946
Hiệu lực:
18/09/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
04/11/1946
Hiệu lực:
19/11/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
04/11/1946
Hiệu lực:
19/11/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
29/03/1950
Hiệu lực:
29/03/1950
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
01/03/1956
Hiệu lực:
16/03/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ