Thông tư 23/TTg Về việc thi hành chế độ dân công trong công tác đắp đê

Số, ký hiệu 23/TTg
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 18/01/1960
Ngày hiệu lực 02/02/1960
Ngày đăng công báo 03/02/1960
Nguồn thu nhập Sách-Nhà Xuất bản Lao động;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thủ Tướng Chính Phủ
Chức danh Phó Thủ tướng
Người ký Phạm Hùng
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 23/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 1 năm 1960

THÔNG TƯ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 023/TTG NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 1960 VỀ VIỆC THI HÀNH CHẾ ĐỘ DÂN CÔNG TRONG CÔNG TÁC ĐẮP ĐÊ

Kính gửi : Uỷ ban hành chính các Khu, Tỉnh, Thành phố có đê

Năm 1959, nhờ tuyên truyền giáo dục, động viên tốt nên trong một thời gian ngắn chúng ta đã đắp được 15.219.000 mét khối đất, gấp ba lần so với năm 1958, vượt kế hoạch 1,8%, chất lượng công trình và năng suất lao động cũng hơn trước đây. Đó là một thành tích lớn.

Tuy nhiên, việc thi hành chính sách chưa được thống nhất, một số nơi không nắm vững nguyên tắc tài chính nên gây ảnh hưởng không tốt như:

Một số địa phương huy động nhân dân làm quá 30 ngày đã định trong nghĩa vụ dân công, bắt dân phải tự túc. Tổ chức bình nghị người được trợ cấp, người không được trợ cấp, có nơi làm 1m3 đất chỉ được hưởng hai ba hào hoặc ít hơn nữa.

Sử dụng kinh phí không hợp lý, chi nhiều về gián tiếp phí, mua sắm nhiều dụng cụ chưa thật cần thiết, thậm chí có nơi đem chi vào việc khác hoặc giữ tiền lại làm quỹ riêng ở địa phương mà không báo cáo.

Để đẩy mạnh việc củng cố đê điều trong năm nay, bổ khuyết những khuyết điểm trên. Căn cứ vào nghị quyết của Thường vụ Hội đồng Chính phủ họp ngày 6-1-1960, Thủ tướng Chính phủ quy định mấy điểm cụ thể dưới đây:

Trong khi chờ đợi Chính phủ ban hành một chính sách mới, hiện nay vẫn duy trì điều lệ tạm thời về huy động và sử dụng dân công trong thời bình ban hành ngày 27-7-1957 và Thông tư số 125-TTg ngày 30-3-1959 quy định tạm thời việc trả thù lao cho công tác đắp đê:

"Người được huy động đi làm đê năm nay cũng được coi là đi dân công, được tính vào trong số 30 ngày dân công nghĩa vụ hàng năm. Nhưng tiền thù lao và các quyền lợi vật chất khác thì không nhất thiết phải thi hành theo điều lệ dân công, mà do Uỷ ban hành chính khu, tỉnh, thành phố sẽ căn cứ vào số kinh phí được cấp mà quyết định".

Phải dành phần lớn kinh phí để trả thù lao dân công. Mỗi người đi đắp đê phải được hưởng một số thù lao nhất định, không phải bình nghị.

Các khoản gián tiếp phí, tập thể phí, mua sắm dụng cụ... chỉ được chi từ 15% đến 17% của tổng số, cụ thể là khi người dân công hoàn thành 1m3 đất, người ấy sẽ được hưởng số thù lao từ 4 hào đến 5 hào, tuỳ theo loại đất dễ hay khó làm. Tuỳ trường hợp ở một vài nơi khó khăn đặc biệt. Bộ Thuỷ lợi xét, có thể cấp trên 5 hào một mét khối đất.

các công trường phải công bố giá 1m3 đất cho dân công biết. Bộ Thủy lợi, Bộ Lao động sẽ có chỉ thị hướng dẫn cụ thể hơn.

Uỷ ban hành chính các cấp cần chú ý phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa các động tác lao động, tăng năng suất, đảm bảo chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ đê điều năm nay.

Để động viên được tinh thần phấn khởi của nhân dân, bảo đảm thực hiện tốt kế hoạch đê điều năm 1960, mong Uỷ ban hành chính các cấp nghiên cứu thi hành đúng tinh thần Thông tư này.

 

 

Phạm Hùng

(Đã ký)

 

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Hùng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
17/02/1951
Hiệu lực:
17/02/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/01/1955
Hiệu lực:
03/02/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/03/1955
Hiệu lực:
15/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/06/1955
Hiệu lực:
13/07/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/08/1956
Hiệu lực:
25/08/1956
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1959
Hiệu lực:
13/01/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1959
Hiệu lực:
01/01/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1959
Hiệu lực:
15/01/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/12/1959
Hiệu lực:
15/01/1960
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/03/1960
Hiệu lực:
19/03/1960
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ