Thông tư 242-BTC-NN Về việc miễn thuế nông nghiệp cho những ruộng trồng cỏ

Số, ký hiệu 242-BTC-NN
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 13/08/1956
Ngày hiệu lực 28/08/1956
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Tài chính
Lĩnh vực Nông nghiệp Chính sách thuế
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Trịnh Văn Bính
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 242-BTC-NN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 13 tháng 8 năm 1956

THÔNG TƯ

Về việc miễn thuế nông nghiệp cho những ruộng trồng cỏ

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi: Ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính các khu,

Để khuyến khích việc phát triển chăn nuôi, thi hành đúng tinh thần điều 4 bản Điều lệ thuế nông nghiệp, Bộ quy định miễn thuế cho những ruộng đất đem trồng cỏ để bảo đảm thức ăn cho trâu bò.

Nếu chuyển ruộng thành đất chuyên trồng cỏ thì được miễn thuế như đối với bãi cỏ để chăn nuôi đã quy định trong điều lệ thuế nông nghiệp.

Trường hợp trồng tạm thời từng vụ, thời vụ nào trồng cỏ sẽ không tính thuế vào sản lượng vụ đó.

Cần chú ý phân biệt ruộng đem trồng cỏ với ruộng đất bỏ cỏ: nếu là bỏ cỏ tức là bỏ hoang, không có lý do chính đáng thì vẫn tính thuế như thường lệ. Do đó những người trồng cỏ phải báo cho nông hội xã và ban thuế biết để tiện theo dõi khi tính thuế.

Đề nghị khu phổ biến cho các tỉnh thi hành và loan báo cho nhân dân biết, đặc biệt tại những vùng hiện nay thiếu cỏ như Nam Định, Kiến An v.v… để nhân dân an tâm phát triển chăn nuôi.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Bính

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
11/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
03/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
28/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
27/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
24/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
22/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
01/06/1956
Hiệu lực:
16/06/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
29/06/1956
Hiệu lực:
01/09/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
05/07/1956
Hiệu lực:
05/07/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
22/08/1956
Hiệu lực:
06/09/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ