Thông tư 2600-P/2 Về việc thi hành Nghị định số 98-NĐ ngày 4/7/1949 ấn định chế độ nhân viên Bộ Quốc phòng và Nghị định số 99-NĐ ngày 4/7/1949 ấn định chế độ nhân viên Bộ Quốc phòng.

Số, ký hiệu 2600-P/2
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 18/07/1949
Ngày hiệu lực 19/07/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Nội Vụ
Chức danh Q.Bộ trưởng
Người ký Phan Kế Toại
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
BỘ NỘI VỤ
Số: 2600-P/2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 1949

THÔNG TƯ SỐ 2600-P/2 NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 1949 CỦA BỘ NỘI VỤ GIẢI THÍCH VỀ CHẾ ĐỘ LƯƠNG BỔNG CỦA CÁC CÔNG CHỨC ĐƯỢC NGHỈ DÀI HẠN VÌ MẮC BỆNH LAO HAY BỆNH HỦI

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Kính gửi: Ông Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính liên khu 1,3,4,10 Miền nam trung bộ

Ông Tổng Giám đốc Nha Công an Việt Nam

Ông Tổng Giám đốc Nha Thông tin Việt Nam

Ông Tổng Giám đốc Nha Hoa kiều vụ

Theo Sắc lệnh số 74 ngày 17 tháng 12 năm 1945 những công chức chính ngạch được nghỉ dài hạn vì mắc bệnh lao hay bệnh phong được hưởng lương bổng như sau này:

"Trong 6 hạn đầu (mỗi hạn 6 tháng): hoàn toàn lương kể cả những phụ cấp tạm thời và hoàn toàn phụ cấp gia đình".

"Trong 4 hạn sau cùng: ½ lương và phụ cấp kể cả phụ cấp tạm thời về lương và hoàn toàn phụ cấp gia đình".

Có một vài cơ quan đề nghị cho những công chức nghỉ dài hạn được hưởng thêm khoản phụ cấp gạo đắt.

Bộ xét cần giải thích rằng theo Sắc lệnh kể trên, những công chức nghỉ dài hạn vì bệnh lao hay bệnh phong chỉ có thể được hưởng lương bổng tính theo cả hay ½ (tuỳ từng thời kỳ) số lương tháng ở cấp bậc của mình (xem cột 4 bảng 1 đính theo Sắc lệnh ngày 29 tháng 5 năm 1948) và không thể được hưởng phụ cấp gạo đắt. Phụ cấp này chỉ trả cho công chức tại chức theo giá gạo hàng tháng ở nơi làm việc.

Bộ lại cần nhắc rằng chế độ lương định trong Sắc lệnh số 74 nói trên, không áp dụng cho những công chức mắc bệnh lao hay bệnh phong đã để ra ngoại ngạch để giúp việc một sở tư. Trái lại, những công chức biệt phái sang giúp việc trong một ngành khác ngành gốc của mình được hưởng chế độ ấy.

Yêu cầu các ông thông tri cho các thuộc cấp biết để thi hành.

Ngày 15 tháng 7 năm 1949

Q.Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Phan Kế Toại

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
28/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
16/06/1948
Hiệu lực:
16/06/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
24/11/1990
Hiệu lực:
01/01/1991
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/06/1948
Hiệu lực:
16/06/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
19/08/1949
Hiệu lực:
19/08/1949
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ