Thông tư 3873-BTCK3 Số 3873-BTCK3 việc chi tiêu như mua dụng cụ, vật liệu, thuế chuyên chở, làm công tác phải có hợp đồng

Số, ký hiệu 3873-BTCK3
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 29/10/1946
Ngày hiệu lực 13/11/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Lê Văn Hiến
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 3873-BTCK3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 29 tháng 10 năm 1946

THÔNG TƯ

Việc chi tiêu như mua dụng cụ, vật liệu, thuế chuyên chở, làm công tác phải có hợp đồn

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi: Các ông Bộ trưởng trong Chính phủ

(Chuyển từ các ông Giám đốc các nha thuộc bộ Tài chính)

Theo luật lệ hiện hành, các việc chi tiêu như mua dụng cụ, vật liệu, thuế chuyên trở, làm công tác, tiêu trên 5.000đ phải có hợp đồng

Xét vì giá sinh hoạt mỗi ngày một tăng, Bản bộ ưng thuận tăng số tiền tối thiểu này lên 10.000đ.

Vậy, bắt đầu từ nay, những khoản chi kể trên, nếu quá 10.000đ thời phải có hợp đồng sau khi khảo giá (consultation des prix), gọi thầu (appel d' offeres), hoặc đấu giá (adjudication).

Tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt, Bản bộ có thể đặc cách miễn hợp đồng đó, nhưng bắt buộc các sở phải khảo giá trước rồi làm tờ trình lên Bản bộ nói rõ kết quả sự khảo giá, vì lẽ gì không ký được hợp đồng. Nhưng thư từ trao đổi về việc khảo giá phải đính theo hồ sơ.

Nếu xét có thể được, Bản bộ sẽ duyệt y vào tờ trình và giấy này sẽ dùng để đính kèm ngân phiếu thay chứng minh thư nói trong thông tư số 2758-BTC ngày 15 tháng 07 năm 1946 của Bản bộ.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Văn Hiến

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
11/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
03/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
28/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
27/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
24/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
22/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
07/01/1946
Hiệu lực:
22/01/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
14/02/1946
Hiệu lực:
01/03/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
21/08/1946
Hiệu lực:
05/09/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
03/09/1946
Hiệu lực:
18/09/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
04/11/1946
Hiệu lực:
19/11/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ