Thông tư 3925-BTC/5 Phụ cấp hàng tháng cho các chức vụ

Số, ký hiệu 3925-BTC/5
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 04/11/1946
Ngày hiệu lực 19/11/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Tài chính
Lĩnh vực Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Lê Văn Hiến
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 3925-BTC/5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 4 tháng 11 năm 1946

THÔNG TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

________________________

Kính gửi các ông: Chủ tịch Ủy ban Thường trực Quốc hội, Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch Quân sự ủy viên hội.

Nhiều công chức thuộc những ngạch Âu, ngạch bản xứ tương đương và ngạch quan lại cũ đã được cử giữ những chức vụ như Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch và phó Chủ tịch quán sự Ủy viên hội, Ủy viên Quốc hội và nhân viên cao cấp các bộ (Đổng lý, Phó Đổng lý, Tham chính văn phòng, vân vân…).

Những sắc lệnh ngày 24 tháng 7 năm 1946 ấn định, phụ cấp hàng tháng cho các chức vụ ấy nói rằng nếu những phụ cấp hàng tháng kém số lương bổng của công chức, những vị ấy được “giữ nguyên số lương bổng cũ của mình”.

Bản bộ xin giải thích thế nào là “lương cũ”.

Ngạch quan lại đã bãi bỏ bởi sắc lệnh ngày 13 tháng 9 năm 1945; ngạch Âu và ngạch bản xứ tương đương, bởi nghị định ngày 1 tháng 11 năm 1945 của Bản bộ. Lương bổng của những công chức các ngạch kể trên, được lưu tại chức hay mới được gọi ra làm việc, đều phải rút đi ¼  theo thông tư số 762-VP ngày 5 tháng 10 năm 1945 của Bản bộ.

Như vậy “số lương bổng cũ” nói trong những sắc lệnh 24 tháng 7 năm 1946 kể trên (sắc lệnh ban hành sau ngày bãi bỏ những ngạch quan lại, ngạch Âu và ngạch bản xứ tuơng đương và sau ngày rút ¼ lương) phải là tổng số lương và phụ cấp của những công chức thuộc ngạch ấy đã trừ ¼ rồi.

Vậy yêu cầu các ông thông tri những chỉ thị trên này cho các phòng phụ trách biết để việc tính lương các vị ấy khỏi bị nhầm lẫn.

Những vị nào, đến cuối tháng 9 năm 1946, lĩnh lương bổng theo ngạch cũ mà không trừ ¼ được đặc cách miễn không phải hoàn lại công quỹ số tiền đã lĩnh thừa.

Kể từ tháng 10 dương lịch trở đi, lương bổng các vị ấy phải tính theo đúng cách thức nói trên.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Văn Hiến

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
11/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
03/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
28/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
27/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
24/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
22/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
07/01/1946
Hiệu lực:
22/01/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
14/02/1946
Hiệu lực:
01/03/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
21/08/1946
Hiệu lực:
05/09/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
03/09/1946
Hiệu lực:
18/09/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
04/11/1946
Hiệu lực:
19/11/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ