Thông tư 3926-BTC/5 Ấn định lương bổng cho các nhân viên cùng có một bằng cấp

Số, ký hiệu 3926-BTC/5
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 04/11/1946
Ngày hiệu lực 19/11/1946
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Tài chính
Lĩnh vực Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Bộ trưởng
Người ký Lê Văn Hiến
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 3926-BTC/5
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 4 tháng 11 năm 1946

THÔNG TƯ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

________________________

Kính gửi các ông: Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch U.B.H.C. Bắc, Trung, Nam kỳ, Quân sự Ủy viên hội, U.B.H.C. thành phố Hà nội, Giám đốc các nha thuộc bộ Tài chính,

Theo thông tư số 1671-VP ngày 13 tháng 4 năm 1946 và 2520-BTC/2 ngày 24 tháng 6 năm 1946 của Bản bộ các công chức chính ngạch, công nhật hay làm theo hợp đồng, tốt nghiệp các trường Đại học, tuyển trước ngày 1 tháng 11 năm 1945 và làm việc ở các khu vực thứ nhất tại Bắc bộ, được hưởng lương tối thiểu 400đ. một tháng. Số lương này không thi hành cho những nhân viên cũng có đủ những điều kiện nói trên, nhưng tuyển sau ngày 1 tháng 11 năm 1945 và làm việc ở  các khu vực khác.

Xét rằng cần duy nhất việc ấn định lương bổng cho các nhân viên cùng có một bằng cấp, Bản bộ quyết định rằng kể từ ngày 1 tháng 11 năm 1946, số lương tối thiểu (400đ một tháng) sẽ áp dụng cho tất cả những viên chức chính ngạch, công nhật hay làm theo hợp đồng tốt nghiệp các trường Đại học (kể cả những quan lại cũ) bất luận tuyển trước hay sau ngày 1 tháng 11 năm 1945, và làm việc bất cứ ở khu vực nào.

Thông tư này hủy bỏ hai thông tư số 1671-VP và 2520-BTC/2 nói trên.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Lê Văn Hiến

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
11/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
03/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
28/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
27/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
24/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
22/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
14/02/1946
Hiệu lực:
01/03/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
21/08/1946
Hiệu lực:
05/09/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
03/09/1946
Hiệu lực:
18/09/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
04/11/1946
Hiệu lực:
19/11/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
29/03/1950
Hiệu lực:
29/03/1950
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ