Thông tư 45-TT Về việc thi hành Nghị định số 98-NĐ ngày 4/7/1949 ấn định chế độ nhân viên Bộ Quốc phòng và Nghị định số 99-NĐ ngày 4/7/1949 ấn định chế độ nhân viên Bộ Quốc phòng.

Số, ký hiệu 45-TT
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 04/07/1949
Ngày hiệu lực 04/07/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Quốc Phòng
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Tạ Quang Bửu
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 45-TT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 1949

THÔNG TƯ SỐ 45-TT NGÀY 4/7/1949 VỀ VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 98-NĐ NGÀY 4/7/1949 ẤN ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHÂN VIÊN BỘ QUỐC PHÒNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 99-NĐ NGÀY 4/7/1949 ẤN ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG NHÂN BỘ QUỐC PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Kính gửi ông Tổng Tham mưu trưởng

Các ông Giám đốc Nha

Các ông Cục trưởng

Bộ gửi kèm theo đây một bản sao nghị định số 98-NĐ ngày 4 tháng 7 năm 1949 ấn định chế độ nhân viên Bộ Quốc phòng và bản sao Nghị định số 99-ND ngày 4 tháng 7 năm 1949 ấn định chế độ công nhân.

Cả hai nghị định nói trên đều thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 1949.

Muốn cho việc thi hành những nghị định ấy được nhanh chóng và thống nhất Bộ yêu cầu các ông theo đúng những chỉ thị dưới đây:

Sửa soạn hồ sơ chuyển ngạch nhân viên và công nhân

Bộ gửi kèm theo đây một số mẫu danh sách nhân viên đề nghị chuyển ngạch đã in sẵn. Các ông sẽ xét năng lực, trình độ và thành tích của nhân viên và công nhân rồi lập bảng đề nghị xếp sang ngạch mới.

Về phương diện nội dung trong khi đề nghị các ông nên lưu tâm so sánh kỹ những nhân viên và công nhân trong Nha hoặc Cục với nhau và những nhân viên và công nhân giữa Nha hoặc Cục này với Nha, Cục khác để cho các ngạch đều có tính cách thuần nhất và tránh những sự bất đồng.

- Trong nghị định về nhân viên, những tiêu chuẩn về trình độ văn hoá đã rõ ràng và dễ theo, còn tiêu chuẩn về năng lực thì nói chung chỉ có tính cách hướng dẫn, chứ chưa được vụ thể và sát với thực tế. Vậy về năng lực, sự phán đoán của các ông trong các thời thẩm sẽ có ảnh hưởng rất lớn trên những đề nghị của hội đồng chuyển ngạch, các ông cần hết sức cẩn thận và hết sức rõ ràng khi ghi lời thẩm.

Về phương diện hình thức, thì yêu cầu các ông:

- Lập từng bảng danh sách riêng cho những nhân viên hoặc công nhân được đề nghị vào mỗi ngạch (mỗi danh sách riêng cho ngạch giám sự, một danh sách riêng cho ngạch tham sự v..v.).

- Ghi cho đầy đủ rõ ràng các cột và những điều ghi cần hết sức cụ thể.

- Trong mỗi danh sách nhân viên hoặc công nhân sẽ xếp theo thứ tự trên dưới để tiện cho Hội đồng chuyển ngạch xem xét.

- Những nhân viên đã tòng quân và theo chế độ quân nhân thì xin ghi thêm bằng mực đỏ là "đã tòng quân và hiện theo chế độ quân nhân”. Những người này, tuy không theo chế độ nhân viên những vẫn được xếp ngạch và được thăng cấp, đến khi giải ngũ lại trở về làm việc và vẫn giữ ngạch cũ của mình.

Đối với những nhân viên hoặc quân nhân, đến nay chưa chính thức hoặc hợp thức tuyển bổ thì xin gửi kèm theo hồ sơ, gồm có tờ khai lý lịch và giấy chứng nhận sức khoẻ của bác sĩ, để tiện xét. Tuỳ theo thời gian đã làm việc và điều kiện tuyển dụng, những người này hoặc sẽ được chính thức xếp ngạch ngay hoặc sẽ tuyển làm tập sự.

B. Việc chuyển ngạch

Đối với nhân viên ngạch tá sự và công nhân ngạch công nhân thường thì việc chuyển ngạch sẽ do một hội đồng chuyển ngạch của Cục hoặc Nha xét rồi đề nghị lên Cục trưởng hay Giám đốc Nha ra quyết định chuyển ngạch. Quyết định sẽ gửi về Bộ duyệt y cùng với bảng đề nghị của hội đồng.

Vậy, các ông cử ngay hội đồng chuyển ngạch này và giao hồ sơ chuyển ngạch cho hội đồng này xét.

Đối với nhân viên và công nhân các ngạch trên thì việc chuyển ngạch sẽ giao cho một hội đồng chuyển ngạch của Bộ xét rồi đề nghị lên Bộ trưởng ra nghị định chuyển ngạch. Hội đồng sẽ họp để xét dần những hồ sơ của các Nha và Cục gửi về.

Công việc chuyển ngạch này là một công việc quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến tinh thần nhân viên. Vậy Bộ mong các ông lưu tâm gửi về Bộ ngay những đề nghị của các ông để việc thi hành chế độ nhân viên và công nhân mới được nhanh chóng.

Một điều nữa mà các ông cần lưu ý là những đề nghị chuyển ngạch cần làm theo một chính sách nhân viên chung do Cục trưởng hoặc Giám đốc Nha chủ trương. Vậy đề nghị phải do Chánh Cục trưởng, Giám đốc Nha hoặc Phó Cục trưởng hay Phó Giám đốc Nha ký.

Trên đây, là những chỉ thị cần thiết cho việc chuyển ngạch. Còn những chỉ thị về chi tiết thi hành nghị định nói về nhân viên và công nhân, Bộ sẽ gửi sau.

Ngày 4 tháng 7 năm 1949

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Tạ Quang Bửu

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ