Thông tư 52-NV/cC Về ciệc thi hành Sắc lệnh ngày 03 tháng 11 năm 1945 ấn định những điều kiện cho công chức về hưu

Số, ký hiệu 52-NV/cC
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 03/11/1945
Ngày hiệu lực 18/11/1945
Ngày đăng công báo 10/11/1945
Nguồn thu nhập
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Nội Vụ
Chức danh Đổng lý sự vụ
Người ký Hoàng Minh Giám
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ NỘI VỤ
Số: 52-NV/cC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 1945

 

 

 

 

THÔNG TƯ

SỐ 52 NV/TC NGÀY 3/11/1945 VỀ VIỆC THI HÀNH SẮC LỆNH NGÀY 3/11/1945 ẤN ĐỊNH NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHO CÔNG CHỨC VỀ HƯU

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Gửi các vị Bộ trưởng các Bộ,

Các ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Bắc, Trung, Nam bộ.

Để thi hành Sắc lệnh số 54 ngày 3/11/1945 về việc các công chức đến hạn về hưu, bản Bộ yêu cầu các Bộ và các Uỷ ban nhân dân lưu ý mấy điểm sau này:

1/ Sắc lệnh kể trên thi hành cho tất cả các công chức người Việt Nam, cả những người vẫn giữ quốc tịch Pháp thuộc, tất cả các ngạch lập ra trong hồi Pháp thuộc, bất cứ là ngạch Âu hay là ngạch Đông dương, đương làm việc tại các công sở ở trong ngạch hay ngoại ngạch, hay là đương nghỉ, hoặc giả hạn thường kỳ, hoặc giả hạn không lương, hoặc nghỉ về việc riêng, hoặc nghỉ dưỡng bệnh, hoặc nghỉ dài hạn để chữa những ác tật;

2/ Những công chức nào tính đến ngày 1/10/1945 hoặc đã làm việc được 30 năm trở lên, hoặc đã từ 55 tuổi trở lên và những công chức nào đủ một trong hai điều kiện ấy trong khoảng từ ngày 2/10/1945 đến ngày nhận được bản thông tư này, đều phải cho về hưu ngay và coi như thôi việc kể từ ngày hôm sau;

3/ Từ sau ngày nhận được bản thông tư này trở đi những công chức nào đủ điều kiện về hưu (hoặc làm việc được 30 năm hoặc 55 tuổi) vào ngày nào, thì sẽ thôi việc từ ngày hôm sau.

Mỗi sở phải lập cho sở mình riêng từng ngạch một bảng danh sách những công chức về hưu theo Sắc lệnh kể trên trong khoảng từ ngày 1/10/1945 đến 30/6/1946 (biên rõ ngày sinh, số năm tại chức; ngày nào đủ một trong hai điều kiện để về hưu; ngày đã thôi việc hay sẽ phải thôi việc) rồi gửi gấp về Sở Hưu bổng, kèm theo bản dự thảo Nghị định cho những người ấy về hưu và các giấy tờ cần thiết để lập hồ sơ hưu bổng của họ.

Một bản sao danh sách ấy phải gửi ở Bộ Nội vụ, một bản nữa, tuỳ theo từng ngạch, phải gửi về Bộ phụ trách điều khiển ngạch ấy.

Từ năm 1946 trở đi, các sở phải lập và gửi như cách thức nói trên, những bảng danh sách, dự thảo nghị định và hồ sơ của những công chức sắp phải về hưu, mỗi năm hai kỳ:

a/ Trước ngày 1/11 năm trước cho những công chức phải về hưu trong khoảng 6 tháng đầu năm sau;

b/ Trước ngày 1/5 cho những công chức phải về hưu trong khoảng 6 tháng đầu năm sau;

4/ Những nhân viên người Việt Nam trong các công sở, không thuộc ngạch nào hoặc làm việc theo hợp đồng, có hạn hay không có hạn hoặc làm công nhật, cũng phải thôi việc theo những điều kiện đã định cho những công chức ở các ngạch có tổ chức hoặc ngay sau khi nhận được bản thông tư này, hoặc kể từ ngày mà những người ấy đã làm việc được 30 năm hay là đến 55 tuổi.

Những công chức đã có nghị định cho về hưu rồi, mà hoặc còn lưu lại giúp việc, hoặc gọi ra làm việc trong thời kỳ chiến tranh, đều phải thôi viêc ngay, kể từ ngày nhận được Sắc lệnh kể trên.

5/ Xin nhắc thêm rằng công việc hành chính cần phải theo phương pháp mới cho thích hợp, cốt giản dị và mau chóng, để có thể bớt việc và giảm số nhân viên ở các công sở.

Các sở sẽ phân chia lại nhiệm vụ các nhân viên tại chức tuỳ theo sự nhu cầu để khỏi phải tuyển người mới thay những người về hưu.

 

 

Hà nội, ngày 3 tháng 11 năm 1945

 
 
 

 

THỪA LỆNH BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
ĐỔNG LÝ VĂN PHÒNG

Hoàng Minh Giám

 

Đổng lý sự vụ

(Đã ký)

 

Hoàng Minh Giám

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
28/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
16/06/1948
Hiệu lực:
16/06/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
28/06/1988
Hiệu lực:
28/06/1988
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/11/1990
Hiệu lực:
01/01/1991
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ