Thông tư 54/NV-TB Về việc quy định chế độ ưu đãi đối với các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang khi bị thương, bị hy sinh, khi từ trần, khi phục viên, chuyển ngành và đối với gia đình anh em

Số, ký hiệu 54/NV-TB
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 30/11/1959
Ngày hiệu lực 15/12/1959
Ngày đăng công báo 09/12/1959
Nguồn thu nhập Sách - Nhà xuất bản Công an nhân dân;
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Nội Vụ
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Tô Quang Đẩu
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
BỘ NỘI VỤ
Số: 54/NV-TB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1959

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ SỐ NGÀY 54/NV-TT
NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 1959 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI
ĐỐI VỚI CÁC CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN VŨ TRANG
KHI BỊ THƯƠNG, BỊ HY SINH, KHI TỪ TRẦN, KHI PHỤC VIÊN,
CHUYỂN NGÀNH VÀ ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH ANH EM

 

Kính gửi: Uỷ ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố và khu vực Vĩnh Linh

Thi hành Nghị định số 100/TTg ngày 3-3-1959 của Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức, nhiệm vụ và chế độ đối với Công an nhân dân vũ trang, trong đó điều 4 có ghi: "Nói chung trong lúc tại ngũ và sau khi xuất ngũ, cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang được hưởng quyền lợi như các cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam".

Sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ Công an, Tài chính, Lao động, Bộ ra thông tư này quy định kể từ ngày ban hành nghị định trên, các cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang khi còn tại ngũ:

- Nếu bị thương trong những trường hợp bị thương đã được quy định đối với Quân đội nhân dân Việt Nam thì được hưởng mọi quyền lợi theo điều lệ ưu đãi đã ban hành đối với thương binh quân đội.

- Nếu hy sinh trong những trường hợp hy sinh đã được quy định đối với liệt sĩ Quân, Dân, Chính, Đảng, thì được coi là liệt sĩ. Gia đình anh em được coi là gia đình liệt sĩ và được hưởng mọi quyền lợi theo điều lệ ưu đãi đã ban hành đối với gia đình liệt sĩ.

- Nếu từ trần trong những trường hợp từ trần đã được quy định đối với Quân đội nhân dân Việt Nam thì được coi là quân nhân từ trần. Gia đình anh em được coi là gia đình quân nhân từ trần và được hưởng mọi quyền lợi theo điều lệ ưu đãi đã ban hành đối với gia đình quân nhân từ trần;

- Khi phục viên về địa phương hay chuyển ngành sang các cơ quan, xí nghiệp nhà nước được hưởng theo chế độ đãi ngộ đã ban hành đối với quân nhân phục viên, quân nhân chuyển ngành.

- Từ khi anh em nhập ngũ và trong thời gian anh em còn tại ngũ, gia đình anh em được coi là gia đình quân nhân và được hưởng theo điều lệ ưu đãi đã ban hành đối với gia đình quân nhân.

Bộ mong muốn Uỷ ban hành chính các cấp thấu triệt tinh thần này, chấp hành đúng đắn những quy định trên đây đồng thời phổ biến rộng rãi trong các cơ quan, xí nghiệp, công trưởng, nông trường, các đoàn thể quần chúng và trong nhân dân, động viên mọi tổ chức, mọi người có một quan hệ thật tốt đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang và đối với gia đình anh em để cổ vũ anh em nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trong khi thực hiện những quy định trên đây, về từng trường hợp cụ thể, nếu gặp khó khăn gì, yêu cầu báo cáo về Bộ nghiên cứu góp ý kiến giải quyết.

 

 

Tô Quang Đẩu

(Đã ký)

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Tô Quang Đẩu

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
28/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
16/06/1948
Hiệu lực:
16/06/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
02/06/1956
Hiệu lực:
01/01/1956
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
02/07/1958
Hiệu lực:
17/07/1958
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
23/03/1959
Hiệu lực:
07/04/1959
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
01/07/1959
Hiệu lực:
16/07/1959
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ