Thông tư 60-NV/CC Về việc thi hành Sắc lệnh số 54 ngày 3 tháng 11 năm 1945 ấn định những điều kiện cho công chức về hưu

Số, ký hiệu 60-NV/CC
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 21/12/1945
Ngày hiệu lực 21/12/1945
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Nội Vụ
Chức danh Đổng lý sự vụ
Người ký Hoàng Minh Giám
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ NỘI VỤ
Số: 60-NV/CC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 1945

THÔNG TƯ

Số 60 NV/CC ngày 21/12/1945 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thi hành Sắc lệnh số 54 ngày 03/11/1945 ấn định những điều kiện cho các công chức về hưu
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, gửi các ông Bộ trưởng các Bộ và các ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Bắc kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ.
Tiếp theo Thông tư số 52-NV/CC ngày 3/11/1945, bản Bộ giải thích thêm dưới đây mấy điều cốt yếu để thi hành Sắc lệnh số 54 ngày 3/11/1945 về việc các công chức đến hạn về hưu.
1/ Hạn 30 năm định trong Điều thứ nhất Sắc lệnh kể trên gồm tất cả các thời kỳ mà công chức đã lĩnh lương trong ngân sách, bất luận là đã làm việc trong chính ngạch hay tạm thời. Vậy tất cả những thời kỳ mà viên chức đã được tuyển, làm công nhật, theo hợp đồng, hay tập sự, trước khi vào chính ngạch đều phải tính vào trong hạn 30 năm ấy, dù đã nộp tiền hưu liễm rồi hay chưa nộp.
2/ Vậy những công chức làm việc đủ 30 năm tính theo như trên, đều phải về hưu và sẽ được lĩnh hưu bổng hạng thâm niên, hay tỷ lệ, tuỳ theo số năm làm việc có góp tiền hưu liễm, như đã ấn định trong thể lệ hưu bổng hiện hành.
3/ Muốn cho các công chức về hưu được hưởng một số hưu bổng lợi hơn, bản Bộ, sau khi đã thoả hiệp với Bộ Tài chính (sở Hưu bổng), ra đặc ân cho phép các công chức trong thời hạn một năm kể từ ngày ký thông tư này, được làm đơn xin góp tiền hưu liễm về thời kỳ đã làm việc tập sự, hay làm tạm thời (công nhật, hay có hợp đồng).
Đặc ân này chỉ thi hành cho những công chức hiện đã vào chính ngạch rồi, hoặc những công chức mới hồi hưu chiểu theo Sắc lệnh ngày 3/11/1945. Bộ Tài chính sở (Hưu bổng) sẽ ấn định rõ ràng sau những thể lệ gió hưu liễm hoặc ngay một lần, hoặc làm nhiều lần, trừ vào lương tháng nếu còn tại chức, hay là vào hưu bổng nếu đã về hưu.
4/ Các sở phụ trách lập bảng danh sách những công chức phải về hưu theo Sắc lệnh ngày 3/11/1945 cần phải xét kỹ niên hạn làm việc chiểu theo chỉ thị trong điều 1 thông tư này. Nếu cần, nên bắt buộc những công chức ấy khai rõ và chứng thực số năm làm việc của mình, để tiện sự kiểm soát./.

Đổng lý sự vụ

(Đã ký)

 

Hoàng Minh Giám

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
28/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
16/06/1948
Hiệu lực:
16/06/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
28/06/1988
Hiệu lực:
28/06/1988
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
24/11/1990
Hiệu lực:
01/01/1991
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/06/1948
Hiệu lực:
16/06/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ