Thông tư 71-TTG-4A Quy định những ngày nghỉ lễ

Số, ký hiệu 71-TTG-4A
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 17/02/1951
Ngày hiệu lực 17/02/1951
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Thủ Tướng Chính Phủ
Chức danh Phó Thủ tướng
Người ký Phạm Văn Đồng
Phạm vi
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực toàn bộ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 71-TTG-4A
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 1951

 

 

 

 

THÔNG TƯ

Quy định những ngày nghỉ lễ

______________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi các vị Bộ trưởng

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, các ngày nghỉ lễ nay quy định lại như sau:

- Nguyên đán dương lịch: nghỉ ngày 1 tháng 1 dương lịch

- Nguyên đán âm lịch: nghỉ ngày 1 tháng 1 âm lịch và một ngày trước hay sau.

- Sinh nhật đức Phật thích ca: nghỉ ngày 8 tháng 4 âm lịch

- Ngày lao động quốc tế: nghỉ ngày 1 tháng 5 dương lịch

- Kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và ngày tuyên bố độc lập: 2 tháng 9 dương lịch

- Thiên chúa giáng sinh: nghỉ ngày 25 tháng 12 dương lịch

Trong các ngày nghỉ lễ trên, các cơ quan phải đặt thường trực.

Ngày 17 tháng 2 năm 1951

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

 

Phạm Văn Đồng

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
17/02/1951
Hiệu lực:
17/02/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
19/01/1955
Hiệu lực:
03/02/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
31/03/1955
Hiệu lực:
15/04/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
29/06/1955
Hiệu lực:
13/07/1955
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
10/08/1956
Hiệu lực:
25/08/1956
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
01/01/1951
Hiệu lực:
01/01/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
25/01/1951
Hiệu lực:
25/01/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành:
16/02/1951
Hiệu lực:
16/02/1951
Tình trạng:
Hết hiệu lực toàn bộ

Chính phủ