Thông tư 845-HCP/3 Về việc giải quyết quyền lợi cho cán bộ đi sửa chữa sai lầm về cải cách ruộng đất khi hoàn thành công tác

Số, ký hiệu 845-HCP/3
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 05/08/1957
Ngày hiệu lực 05/08/1957
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Tài chính
Lĩnh vực Quản lý ngân sách; Tài chính khác
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Trịnh Văn Bính
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 845-HCP/3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 5 tháng 8 năm 1957

THÔNG TƯ

Về việc giải quyết quyền lợi cho cán bộ đi sửa chữa sai lầm về cải cách ruộng đất khi hoàn thành công tác

________________________

Kính gửi:

- Ủy ban hành chính các liên khu, thành phố, tỉnh.
- Các khu, ty tài chính.

 

Thi hành chỉ thị của Thủ tướng phủ, trước đây các cơ quan đã điều động một số lớn cán bộ đi tham gia công tác sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức.

Đến nay công tác sửa sai sắp hoàn thành nhiệm vụ công tác sửa sai ở các xã, các cán bộ sửa sai sẽ tập trung về huyện hoặc tỉnh để kiểm điểm công tác và học tập nghị quyết 12, rồi trở về cơ quan cũ, trở về địa phương hoặc đi tham gia các tập đoàn sản xuất… Chúng tôi nêu một số ý kiến để giải quyết những vấn đề dưới đây:

1) Đối với những anh chị em cán bộ ở trong biên chế các cơ quan và quân đội, sau khi công tác sửa sai hoàn thành, sẽ cho về đơn vị và cơ quan cũ. Khi đó ngoài việc nhận xét, khen thưởng, đả thông tư tưởng… các tỉnh cần chú ý giải quyết cho những anh chị em trở về cơ quan:

a- Lương và phụ cấp gia đình (nếu trong tháng cán bộ về cơ quan cũ chưa được lĩnh) – Chú ý: Không giải quyết những khoản mà trước đây bộ phận sửa sai không thanh toán, như: lương và phụ cấp của bộ đội, phụ cấp gia đình của cán bộ các cơ quan trung ương.

b- Công tác phí: Cấp trước một số tiền có thể đủ chi tiêu về tàu xe và tiền ăn để về đến cơ quan (khi về cơ quan sẽ thanh toán lại, nếu thiếu thì cấp thêm, thừa thì thu lại).

c- Cấp đầy đủ các giấy tờ, ghi rõ những khoản địa phương đã phát hàng tháng cho anh chị em trong thời gian công tác ở địa phương cho đến khi về, như: lương, phụ cấp khu vực, phụ cấp gia đình, công tác phí…

2) Đối với những cán bộ của Tổng Cục đường sắt được cử đi công tác sửa sai, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, địa phương sẽ trả anh chị em về đơn vị cũ và giải quyết dứt khoát quyền lợi chính đáng của anh chị em theo chế dộ chung đã nêu ở trên. Sau đó, về lương, phụ cấp gia đình cũng như về công tác, Tổng Cục đường sắt sẽ giải quyết, ngân sách sửa sai không còn trách nhiệm giải quyết gì cho số anh em ấy nữa.

3) Đối với những anh chị em cán bộ Miền Bắc cũng như cán bộ Miền Nam không nằm trong biến chế cơ quan nào thì thông tư số 118-CB2 ngày 24-6-1957 của Bộ Nội vụ đã hướng dẫn cách giải quyết và cuộc Hội nghị ngày 30, 31-7-1957 Bộ Nội vụ triệu tập (có đại biểu khu và các tỉnh trực thuộc… dự) cũng đã bàn kế hoạch cụ thể. Khi cho anh chị em về, ngoài những giấy tờ cần thiết địa phương cần giải quyết cho anh chị em những khoản sau đây:

a- Lương và phụ cấp gia đình trong tháng. Ví dụ: Anh chị em về vào những ngày từ mồng 1 đến ngày cuối tháng nào thì phát hết lương và phụ cấp gia đình đến hết tháng đó.

b- Trợ cấp thôi việc: thi hành theo chế độ chung đã quy định tức là mỗi năm công tác được trợ cấp một tháng lương (kể cả phụ cấp gia đình nếu có) nhưng tối đa không quá 6 tháng (kể cả Thương binh, bộ đội phục viên và cán bộ chủ lực cải cách ruộng đất).

c- Tiền ăn đường và tàu xe sẽ tính theo chế độ chung.

4) Đối với cán bộ phụ động thì mỗi năm công tác cũng được phụ cấp 1 tháng lương, tối đa không quá 3 tháng. Đối với những anh chị em thuê mướn có thời hạn như giao thông, cấp dưỡng… thì không có khoản phụ cấp này.

5) Đối với những cán bộ Miền Nam tham gia các tập đoàn sản xuất do Ban Thống nhất trung ương lãnh đạo: việc trợ cấp sinh hoạt phí và cho vay vốn sản xuất sẽ do Ban Thống nhất giải quyết theo chế độ riêng, không chi vào ngân sách sửa sai. Nhưng trước khi trả anh chị em về các tập đoàn nói trên (do Ban Thống nhất lãnh đạo) thì địa phương phải giải quyết cho anh chị em khoản trợ cấp thôi việc theo chế độ chung như nói ở điều b phần thứ 3.

Về tất cả những khoản chi tiêu nói trên, các Khu, Ty Tài chính lập dự trù đề nghị Bộ Tài chính xét cấp vào kinh phí sửa sai. Nguyên tắc và thể thức xét duyệt dự toán, cấp phát kinh phí vẫn như cũ.

Đối với những trường hợp đau ốm hoặc vì lý do gì khác chưa về ngay được thì cán bộ ở địa phương nào do địa phương ấy giải quyết, nhất thiết không đưa về trung ương. Nếu phải chờ đợi trong một thời gian ngắn thì:

- Tiếp tục giải quyết lương và phụ cấp gia đình cho anh chị em như những tháng đang làm công tác. Nếu chờ lâu thì sẽ áp dụng chế độ sinh hoạt phí cán bộ nằm chờ.

- Về nơi ăn ở và các thứ dụng cụ cần thiết thì tận dụng khả năng hiện có của địa phương, nhất thiết không xây dựng, mua sắm những thứ mới.

6) Những người đau ốm phải đưa đến bệnh viện điều trị thì được hưởng chế độ thuốc men, bồi dưỡng như cán bộ công nhân viên.

Đối với những trường hợp nói trên các địa phương cần tích cực giải quyết, không nên để kéo dài vì nếu để chậm lại ngày nào thì sẽ thêm khó khăn ngày ấy và ngân sách cũng bị ảnh hưởng thêm.

Trên đây chúng tôi nêu một số vấn đề cụ thể để các địa phương tiện giải quyết quyền lợi cho anh chị em cán bộ sửa sai sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu còn vấn đề gì khác cần giải quyết thì sẽ có chỉ thị sau.

Đề nghị các địa phương nghiên cứu và áp dụng những điều nói trên.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Bính

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
11/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
03/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
28/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
27/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
24/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
22/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
19/07/1957
Hiệu lực:
19/07/1957
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
24/07/1957
Hiệu lực:
24/07/1957
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
01/08/1957
Hiệu lực:
01/08/1957
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ